ஒளவையார் அருளிச்செய்த கொன்றை வேந்தன்

கொன்றை வேந்தன்/Konrai Venthan

வகர வருக்கம்/Vagara Varukkam

81  வளவன் ஆயினும் அளவறிந்து அழித்து உண்

விளக்கம்
சோழ வளவனை ஒத்த செல்வம் படைத்திருந்தாலும், வரவு அறிந்து செலவு செய்து உண்ண வேண்டும்

Transliteration
Valavan aayinum alavu arinthu azhiththu unn

English Translation
Even the super-rich should spend within limits.

82  வானம் சுருங்கின் தானம் சுருங்கும்

விளக்கம்
மழை குறைந்து விடுமானால் பல தான தர்மங்கள் குறைந்து விடும்

Transliteration
Vaanam surunkil thaanam surunkum

English Translation
If rain failed, charity will reduce.

83  விருந்து இலோர்க் கில்லை பொருந்திய ஒழுக்கம்

விளக்கம்
விருந்தினரை உபசரித்தறியாத இல்லத்தில் தேவையான ஒழுக்கம் இருக்காது

Transliteration
Virunthu illoarkku illai porunthiya ozhukkam

English Translation
If guests are not fed one fails as a householder.

84  வீரன் கேண்மை கூரம்பு ஆகும்

விளக்கம்
வீரனுடன் கூடிய நட்பு, கையில் கூர்மையான அம்பை வைத்திருப்பதற்கு ஒப்பாகும்

Transliteration
Veeran kenmai koor ambagum

English Translation
Friendship with the brave gives protection like a sharpened arrow.

85  உரவோர் என்கை இரவாது இருத்தல்

விளக்கம்
யாசிக்காமல் இருப்பதே வல்லவர்க்கு இலக்கணம்

Transliteration
Uravoar engai iravaathu iruththal

English Translation
A worthy man does not solicit aid.

86  ஊக்கம் உடைமை ஆக்கத்திற்கு அழகு

விளக்கம்
உற்சாகமான முயற்சியோடு இருப்பதே முன்னேற்றத்திற்கு அழகு

Transliteration
Uukkam udaimai aakkaththirku azhaku

English Translation
Motivation enhances a man’s possessions.

87  வெள்ளைக்கு இல்லை கள்ளச் சிந்தை

விளக்கம்
தூய்மையான மனமுள்ளோருக்கு, வஞ்சக எண்ணம் இல்லை

Transliteration
Vellaikku illai kallach chindhai

English Translation
A man of pure heart does not harbour destructive ideas.

88  வேந்தன் சீறின் ஆம் துணை இல்லை

விளக்கம்
அரசின் கோபத்துக்கு ஆளானவருக்கு வேறு துணை இல்லை

Transliteration
Venthan seerin aam thunai illai

English Translation
The ruler’s anger makes one helpless.

89  வைகல் தோறும் தெய்வம் தொழு

விளக்கம்
தினமும் காலையில் தெய்வத்தை வணங்கு

Transliteration
Vaikall thoarum dheivam thozhu

English Translation
Prey to God every morning.

90  ஒத்த இடத்து நித்திரை கொள்

விளக்கம்
பழக்கப்பட்ட, சமமான இடத்தில் படுத்து உறங்கு

Transliteration
Oththa idaththu niththirai kol

English Translation
Sleep in a suitable place.

91  ஓதாதார்க்கு இல்லை உணர்வொடும் ஒழுக்கம்

விளக்கம்
படிக்காதவர்களிடம் மனமறிந்த ஒழுக்கம் இருக்காது.

Transliteration
Oathaathavarkku illai unarvoadu ozhukkam

English Translation
The illiterates are bereft of good character and good behaviour.

 
Top