ஒளவையார் அருளிச்செய்த கொன்றை வேந்தன்

கொன்றை வேந்தன்/Konrai Venthan

பகர வருக்கம்/Pagara Varukkam

59  பண்ணிய பயிரில் புண்ணியம் தெரியும்

விளக்கம்
ஒருவர் புண்ணியம் அவர் அடைந்த விளைச்சலில் தெரியும்

Transliteration
Panniya payiril punniyam therium

English Translation
One’s fortune is reflected from the yield of his toil

60  பாலோடு ஆயினும் காலம் அறிந்து உண்

விளக்கம்
சிறந்த உணவாக இருந்தாலும், காலமறிந்து உண்ண வேண்டும்

Transliteration
Paaloodu aayinum kaalam arindhu unn

English Translation
Eat at the proper time, even food mixed with milk,.

61  பிறன் மனை புகாமை அறம் எனத் தகும்

விளக்கம்
அடுத்தவன் மனைவியை விரும்பாததே சிறந்த அறம்

Transliteration
Piran manai pugaamai aram enath thagum

English Translation
Virtue is not lusting other man’s wife

62  பீரம் பேணி பாரம் தாங்கும்

விளக்கம்
தாய்ப்பாலை ஊட்டி வளர்த்தால், அந்தக் குழந்தை பலம் பெறும், நிர்வாக சுமைகளைத் தாங்கும்

Transliteration
Peeram penil Paaram thaangum

English Translation
Breast milk gives vitality.

63  புலையும் கொலையும் களவும் தவிர்

விளக்கம்
புலாலுண்ணுதல், கொலை, திருடு இம்மூன்றையும் செய்யாதே

Transliteration
Pulaium kolaium kalavum thavir

English Translation
Avoid murder, robbery and eating flesh

64  பூரியோர்க்கு இல்லை சீரிய ஒழுக்கம்

விளக்கம்
கொடியவர்களிடம் சிறந்த ஒழுக்கங்கள் இருக்காது

Transliteration
Pooriyoarkku illai seeriya ozhukkam

English Translation
People of low moral character do not behave well.

65  பெற்றோர்க்கு இல்லை சுற்றமும் சினமும்

விளக்கம்
ஞானம் பெற்றோர்க்கு சுற்றம் என்ற பந்தமும், கோபமும் கிடையாது

Transliteration
Perrorkku illai surramum sinamum

English Translation
Spiritual liberation delivers one from worldly bondage

66  பேதைமை என்பது மாதர்க்கு அணிகலம்

விளக்கம்
அறியாதவர் போன்று இருப்பது பெண்களுக்கு அணிகலன்

Transliteration
Pethaimai enbathu maathaarkku anigalam

English Translation
A woman’s jewels are her pretence of ignorance.

67  பையச் சென்றால் வையம் தாங்கும்

விளக்கம்
நிதானமாகச் செய்யும் கார்யங்களில் வெற்றி நிச்சயம்

Transliteration
Paiyach sendral vaiyam thaangum

English Translation
A cautious approach is appreciated by all

68  பொல்லாங்கு என்பவை எல்லாம் தவிர்

விளக்கம்
அனைத்துத் தீங்குகளையும் விட்டு விடு

Transliteration
Pollaanku enbathu ellam thavir

English Translation
Avoid everything that is degrading

69  போனகம் என்பது தான் உழந்து உண்டல்

விளக்கம்
தான் முயன்று உழைத்து சம்பாதித்ததே உணவு என்பதாகும்

Transliteration
Poanagam enbathu thaan uzhanthu unndal

English Translation
Food by one’s own toil is good food.

 
Top