ஒளவையார் அருளிச்செய்த கொன்றை வேந்தன்

கொன்றை வேந்தன்/Konrai Venthan

மகர வருக்கம்/Magara Varukkam

70  மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண்

விளக்கம்
தேவாம்ருதமே கிடைத்தாலும், பிறரோடு சேர்ந்து உண்

Transliteration
Marunthe aayinum virunthoadu unn

English Translation
Even if rare, share it with your guest.

71  மாரி அல்லது காரியம் இல்லை

விளக்கம்
மழையின்றி ஒன்றும் இல்லை

Transliteration
Maari allathu kaariyam illai

English Translation
If not for the rain nothing will happen on this earth.

72  மின்னுக்கு எல்லாம் பின்னுக்கு மழை

விளக்கம்
மழை வரப்போவதற்கு அறிகுறியே மின்னல்

Transliteration
Minnuk kellam pinnuku mazhai

English Translation
The more there is lightening, the more will it rain.

73  மீகாமன் இல்லா மரக்கலம் ஓடாது

விளக்கம்
மாலுமி இல்லாத ஓடம் செல்லாது

Transliteration
Meegaaman illaa marakkalam oadathu

English Translation
A ship will not sail if there is no sailor.

74  முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்

விளக்கம்
பிறருக்கு செய்யும் நன்மை, தீமைகள் பின்பு நமக்கே வரும்

Transliteration
Murpagal seiyin pirpagal vilaium

English Translation
Every action in the morning bears fruit in the evening.

75  மூத்தோர் சொல் வார்த்தை அமிர்தம்

விளக்கம்
முதியோர்கள் அறிவுரை அமிர்தம் போன்றது

Transliteration
Mooththoar sol vaarththai amirdham

English Translation
Words of wise men bring sweet benefits.

76  மெத்தையில் படுத்தல் நித்திரைக்கு அழகு

விளக்கம்
மெத்தையில் படுத்து உறங்குதலே தூக்கத்திற்கு சுகம்

Transliteration
Meththaiyil paduththal niththiraikku azhaku

English Translation
It is good to sleep on a soft mattress.

77  மேழிச் செல்வம் கோழை படாது

விளக்கம்
கலப்பையால் உழைத்துச் சேர்த்த செல்வம் ஒரு போதும் வீண் போகாது

Transliteration
Mezhich selvam koazhai padaathu

English Translation
Wealth earned by tilling the land will not be wasted.

78  மை விழியார் தம் மனையகன்று ஒழுகு

விளக்கம்
விலை மாதர் இல்லங்களிலிருந்து ஒதுங்கி இரு

Transliteration
Mai vizhiyaar tham manai agandru ozhuku

English Translation
Stay away from women of ill-repute.

79  மொழிவது மறுக்கின் அழிவது கருமம்

விளக்கம்
பெரியோர் சொல்லை கேளாமல் மறுத்தால் அந்த காரியங்கள் கெட்டுவிடும்

Transliteration
Mozhivathu marukkin azhivathu karumam

English Translation
Ignoring wise words is sure to bring destruction.

80  மோனம் என்பது ஞான வரம்பு

விளக்கம்
மௌனமே மெய்ஞ்ஞானத்தின் எல்லை

Transliteration
Monam enbathu nyaana varambu

English Translation
Keeping quiet is prelude to gaining spiritual knowledge.

 
Top