ஒளவையார் அருளிச்செய்த கொன்றை வேந்தன்

கொன்றை வேந்தன்/Konrai Venthan

ககர வருக்கம்/Kagara Varukkam

14  கற்பெனப்படுவது சொல் திறம்பாமை

விளக்கம்
கணவன் சொல்லுக்கு மாறாக நடவாதிருத்தலே கற்பு

Transliteration
Karpu yenap paduvathu sol thirampaamai

English Translation
Chastity is being true to one’s word

15  காவல்தானே பாவையர்க்கு அழகு

விளக்கம்
காவல், கட்டுப்பாட்டோடு இருத்தலே பெண்களுக்கு அழகு

Transliteration
Kaaval thane paavaiyarkku azhaku

English Translation
Protecting her chastity is woman’s beauty.

16  கிட்டாதாயின் வெட்டென மற

விளக்கம்
நமக்குக் கிடைக்காது என்ற ஒன்றை மறந்து விடு

Transliteration
Kittathaayin vettena mara

English Translation
Forget it, if not attainable

17  கீழோர் ஆயினும் தாழ உரை

விளக்கம்
உன்னை விடத் தாழ்ந்தோராயினும் நயமாகப் பேசு

Transliteration
Keeloar aayinum thazha urai

English Translation
Speak with humility even to the lowly born

18  குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை

விளக்கம்
பிறர் குற்றங்களையே ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தால், சுற்றத்தார் என்று எவருமே இருக்க மாட்டார்கள்

Transliteration
Kutdram paarkkil suttram illai

English Translation
Finding fault results in loss of relationships.

19  கூர் அம்பு ஆயினும் வீரியம் பேசேல்

விளக்கம்
பலவானாக இருந்தாலும், கர்வப் பேச்சு பேசாதே

Transliteration
Koor ambu aayinum veeriyam peasel

English Translation
However sharp, do not brag

20  கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம்

விளக்கம்
நமக்கு ஒருவர் கெடுதல் செய்தால், அதை அப்படியே விட்டு விடுதலே உயர்ந்த செயல்

Transliteration
Keduvathu seiyin viduvathu karumam

English Translation
Abandon your actions, if it causes harm

21  கேட்டில் உறுதி கூட்டும் உடைமை

விளக்கம்
தாழ்வு வந்த போதும் மனந்தளராது இருப்பதே மீண்டும் எல்லாவற்றையும் சேர்க்கும்

Transliteration
Kettil urudhi koottum udaimai

English Translation
Determination in adversity increases one’s wealth.

22  கைப் பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி

விளக்கம்
கையில் இருக்கும் பொருளை விட உண்மையான செல்வம் கல்வியே ஆகும்

Transliteration
Kaip porul thannil meip porul kalvi

English Translation
Education is the real wealth than the one in your hands.

23  கொற்றவன் அறிதல் உற்ற இடத்து உதவி

விளக்கம்
தேவையிருக்கும் இடம் சென்று உதவி செய்தலே, ஆட்சி செய்வோர் அறிய வேண்டியது

Transliteration
Kotdravan aridhal uttra udhavi

English Translation
Acquaintance with the ruler helps in times of need.

24  கோள் செவிக் குறளை காற்றுடன் நெருப்பு

விளக்கம்
கோள் மூட்டி கலகம் செய்வோர் காதில் கோள் சொல்வது காற்றுடன் கூடிய நெருப்பு போன்றது

Transliteration
Koal sevik kuralai katdrudan neruppu

English Translation
Rumour in the ear of a gossipper is like fire fanned by wind.

25  கௌவை சொல்லின் எவ்வருக்கும் பகை

விளக்கம்
எவரையும் பழித்துக் கொண்டே இருந்தால், அனைவருக்கும் அவன் பகையாளி ஆவான்

Transliteration
Kauvai sollin yevvarukum pagai

English Translation
Speaking ill of others brings enmity from all.

 
Top