திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : அறிவுடைமை/Arivutaimai

இயல்/Iyal : அரசியல்/Arasiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 421
அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும்
உள்ளழிக்க லாகா அரண்

விளக்கம்
பகையால் அழிவு வாராமல் பாதுகாக்கும் அரண், அறிவு ஒன்றுதான்

Couplet 421
True wisdom wards off woes, A circling fortress high; Its inner strength man's eager foes Unshaken will defy

Transliteration
Arivatrang Kaakkung Karuvi Seruvaarkkum
Ullazhikka Laakaa Aran

Explanation
Wisdom is a weapon to ward off destruction; it is an inner fortress which enemies cannot destroy

குறள் 422
சென்ற இடத்தாற் செலவிடா தீதொரீஇ
நன்றின்பா லுய்ப்ப தறிவு

விளக்கம்
மனம் போகும் வழியெல்லாம் போக விடாமல் தீய வழிகளைத் தள்ளிவிட்டு, நல்வழியைத் தேர்வு செய்வதே அறிவுடைமையாகும்

Couplet 422
Wisdom restrains, nor suffers mind to wander where it would;
From every evil calls it back, and guides in way of good

Transliteration
Sendra Itaththaal Selavitaa Theedhoreei
Nandrinpaal Uyppa Tharivu

Explanation
Not to permit the mind to go where it lists, to keep it from evil, and to employ it in good, this is wisdom

குறள் 423
எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு

விளக்கம்
எந்தவொரு பொருள்குறித்து எவர் எதைச் சொன்னாலும், அதை அப்படியே நம்பி ஏற்றுக் கொள்ளாமல் உண்மை எது என்பதை ஆராய்ந்து தெளிவதுதான் அறிவுடைமையாகும்

Couplet 423
Though things diverse from divers sages' lips we learn,
'Tis wisdom's part in each the true thing to discern

Transliteration
Epporul Yaaryaarvaaik Ketpinum Apporul
Meypporul Kaanpa Tharivu

Explanation
To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken, is wisdom

குறள் 424
எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித் தான்பிறர்வாய்
நுண்பொருள் காண்ப தறிவு

விளக்கம்
நாம் சொல்ல வேண்டியவைகளை எளிய முறையில் கேட்போரின் இதயத்தில் பதியுமாறு சொல்லிப் பிறர் சொல்லும் நுட்பமான கருத்துக்களையும் ஆராய்ந்து தெளிவதே அறிவுடைமையாகும்

Couplet 424
Wisdom hath use of lucid speech, words that acceptance win,
And subtle sense of other men's discourse takes in

Transliteration
Enporula Vaakach Chelachchollith Thaanpirarvaai
Nunporul Kaanpa Tharivu

Explanation
To speak so as that the meaning may easily enter the mind of the hearer, and to discern the subtlest thought which may lie hidden in the words of others, this is wisdom

குறள் 425
உலகந் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலுங்
கூம்பலு மில்ல தறிவு

விளக்கம்
உயர்ந்தோரே உலகோர் எனப்படுவதால் அவர்களுடன் நட்பு கொண்டு இன்பம் துன்பம் ஆகிய இரண்டையும் ஒரே நிலையாகக் கருதுவதே அறிவுடைமையாகும்

Couplet 425
Wisdom embraces frank the world, to no caprice exposed;
Unlike the lotus flower, now opened wide, now petals strictly closed

Transliteration
Ulakam Thazheeiya Thotpam Malardhalum
Koompalum Illa Tharivu

Explanation
To secure the friendship of the great is true wisdom; it is (also) wisdom to keep (that friendship unchanged, and) not opening and closing (like the lotus flower)

குறள் 426
எவ்வ துறைவ துலக முலகத்தோ
டவ்வ துறைவ தறிவு

விளக்கம்
உயர்ந்தோர் வழியில் உலகம் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றதோ அதற்கேற்ப நடந்து கொள்வதே அறிவாகும்

Couplet 426
As dwells the world, so with the world to dwell
In harmony- this is to wisely live and well

Transliteration
Evva Thuraivadhu Ulakam Ulakaththotu
Avva Thuraiva Tharivu

Explanation
To live as the world lives, is wisdom

குறள் 427
அறிவுடையார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார்
அஃதறி கல்லா தவர்

விளக்கம்
ஒரு விளைவுக்கு எதிர் விளைவு எப்படியிருக்குமென அறிவுடையவர்கள்தான் சிந்திப்பார்கள்; அறிவில்லாதவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்கள்

Couplet 427
The wise discern, the foolish fail to see,
And minds prepare for things about to be

Transliteration
Arivutaiyaar Aava Tharivaar Arivilaar
Aqdhari Kallaa Thavar

Explanation
The wise are those who know beforehand what will happen; those who do not know this are the unwise

குறள் 428
அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவ
தஞ்சல் அறிவார் தொழில்

விளக்கம்
அறிவில்லாதவர்கள்தான் அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்ச மாட்டார்கள் அறிஞர்கள் மட்டுமே அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்சுவார்கள்

Couplet 428
Folly meets fearful ills with fearless heart;
To fear where cause of fear exists is wisdom's part

Transliteration
Anjuva Thanjaamai Pedhaimai Anjuvadhu
Anjal Arivaar Thozhil

Explanation
Not to fear what ought to be feared, is folly; it is the work of the wise to fear what should be feared

குறள் 429
எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை
அதிர வருவதோர் நோய்

விளக்கம்
வருமுன் அறிந்து காத்துக்கொள்ளும் திறனுடையவர்களுக்கு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய துன்பம் ஏற்படாது

Couplet 429
The wise with watchful soul who coming ills foresee;
From coming evil's dreaded shock are free

Transliteration
Edhiradhaak Kaakkum Arivinaark Killai
Adhira Varuvadhor Noi

Explanation
No terrifying calamity will happen to the wise, who (foresee) and guard against coming evils

குறள் 430
அறிவுடையார் எல்லா முடையார் அறிவிலார்
என்னுடைய ரேனு மிலர்

விளக்கம்
அறிவு இல்லாதவர்களுக்கு வேறு எது இருந்தாலும் பெருமையில்லை; அறிவு உள்ளவர்களுக்கு வேறு எது இல்லாவிட்டாலும் சிறுமை இல்லை

Couplet 430
The wise is rich, with ev'ry blessing blest;
The fool is poor, of everything possessed

Transliteration
Arivutaiyaar Ellaa Mutaiyaar Arivilaar
Ennutaiya Renum Ilar

Explanation
Those who possess wisdom, possess every thing; those who have not wisdom, whatever they may possess, have nothing

 
Top