ஒளவையார் அருளிச்செய்த மூதுரை

மூதுரை – Moothurai

கடவுள் வாழ்த்து

பாடல்:

வாக்கு உண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலராள்
நோக்கு உண்டாம் மேனிநுடங்காது - பூக்கொண்டு
துப்பார் திருமேனித் தும்பிக்கை யான் பாதம்
தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு

விளக்கம்:

பூக்களைக் கொண்டு சிவந்த மேனியுடைய விநாயகரது பாதங்களைத் துதிப்பவர்க்கு வாக்குத் திறமையும், நல்ல மனமும், பெருமலரை உடைய லக்ஷ்மியின் கடாக்ஷமும், நோயற்ற வாழ்வும் கிடைக்கும்

English Translation

Those who worship with flowers at the feet of
the one with a beautiful body and a trunk
will have the gift of the tongue, an alert mind,
the grace of the Goddess of wealth and a healthy life.

English Transliteration

vaakku undaam nalla manam undam maamalaraal
nokku undaam maeninudangaathu pookondu
thuppaar thirumeani thumpikkai yaan paatham
thappaamal saarvaar thamakku

வெண்பாக்கள்

வெண்பா : 1
நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந்நன்றி
'என்று தருங்கொல்?' எனவேண்டாம் - நின்று
தளரா வளர்தெங்கு தாளுண்ட நீரைத்
தலையாலே தான்தருத லால்.

விளக்கம்
ஒருவர்க்கு உதவி செய்யும்போது, அதற்கு ப்ரதியுபகாரமும், நன்றியும் எப்போது கிடைக்கும் என்று கருதி செய்யக்கூடாது. எப்படிப்பட்ட நீரை வேர் மூலம் உண்டாலும், நன்கு தளராது வளர்ந்துள்ள தென்னை மரம் அந்நீரை சுவையான இளநீராக தந்து விடும். அதுபோல ஒருவர்க்கு செய்த சிறு உதவியும் பெரிய விதத்தில் நமக்கு ஒரு காலம் நிச்சயம் நன்மை பயக்கும்.

Transliteration
nandri oruvarkku seithakkaal annandri
endru tharunkol enavaendaam nindru
thalraa valarthenku thaalunda niirai
thalaiyaale thaantharutha laal

English Translation
Once the help is rendered to the needy
Do not wait for any return of gratitude, for
The coconut palm that takes water in its roots
Delivers it later as sweet juice at its top

வெண்பா : 2
நல்லார் ஒருவர்க்குச் செய்த உபகாரம்
கல்மேல் எழுத்துப்போல் காணுமே – அல்லாத
ஈரமிலா நெஞ்சத்தார்க் கீந்த உபகாரம்
நீர் மேல் எழுத்துக்கு நேர்.

விளக்கம்
நல்லவர்களுக்கு செய்யும் உதவி, கல்லின் மேல் எழுத்தைச் செதுக்குவது போன்றது. அது எவரும் அறியும் வண்ணம் என்றும் நிலைத்திருக்கும். அப்படியல்லாது இரக்கமற்றவர்களுக்கு செய்யும் உதவி எவர்க்கும் பயன்தராது. அது நீரின் மேல் எழுதும் எழுத்துக்களைப் போன்று பயனின்றி நிலைக்காது போகும்

Transliteration
Nallar oruvarkku seitha upakaaram
kalmael yeluthuppol kaanumae allaatha
eeramilla nenjatthaar kiintha upakaaram
niir mael yeluthukku ner

English Translation
The help given to a good man
Is like letters carved on a stone
But the help given to a man unkind
Is like writings on the surface of water

வெண்பா : 3
இன்னா இளமை வறுமைவந் தெய்தியக்கால்
இன்னா அளவில் இனியவும்-இன்னாத
நாளல்லா நாள்பூந்த நன்மலரும் போலுமே
ஆளில்லா மங்கைக் கழகு.

விளக்கம்
இளமையில் வறுமையும், இயலாத முதுமையில் செல்வமும் பெற்றால் அதனால் துன்பமே. அனுபவிக்க முடியாது. அது பருவமில்லாத காலங்களில் பூக்கும் பூக்களைப் போன்றது. அதைப் போல் துணைவனில்லாத பெண்களின் அழகும் வீணே

Transliteration
Innaa ilamai varumaiva theythiyakkaal
inna alavil iniyavum innatha
naalallaa naalpuuntha nanmalarum polume
alilla mankaik kalaku.

English Translation
The wealth that is gained during late in life
Cannot mitigate the misery suffered when young
A woman who spent her youth without a man
Is like a flower that blooms past the season.

வெண்பா : 4
அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றா(து) அளவளாய்
நட்டாலும் நண்பல்லார் நண்பல்லர்
கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே சங்கு
சுட்டாலும் வெண்மை தரும்.

விளக்கம்
நற்பண்பு இல்லாதோரிடம் நன்கு பழகினாலும் அவர்கள் நண்பர்களாக மாட்டார்கள். நம் நிலை தாழ்ந்தாலும் நற்பண்புள்ளோர் சிறந்தவர்களாகவே பழகுவர். அவர்கள் நட்பு எவ்வளவு காய்ச்சினாலும் சுவை குன்றாத பாலைப் போன்றது. தீயிலிட்டு சுட்டாலும் மேலும் மேலும் வெளுக்கும் சங்கினைப் போன்றது அவர் நட்பு.

Transliteration
Attalum paal cuvaiyil kunraatu alavalay
nattalum nanpallaar nanpallar
kettalum menmakkal menmakkale sanku
cuttalum venmai tarum

English Translation
Milk however long heated will not lose its taste
Men with low morals do not make good friends
Noble men do not change, even if they suffer poverty
Like conch-shells remaining white even when burnt

வெண்பா : 5
அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும்நாள் அன்றி
எடுத்த கருமங்கள் ஆகா – தொடுத்த
உருவத்தால் நீண்ட உயர்மரங்கள் எல்லாம்
பருவத்தால் அன்றிப் பழா.

விளக்கம்
கிளைகளோடு கூடிய நீண்ட மரங்களும் பருவத்தில் மட்டும் பழங்களைத் தரும். அது போல மேன்மேலும் முயன்றாலும் நாம் செய்யும் கார்யங்கள் தகுந்த காலம் கூடினால் மட்டுமே பயன் தரும்.

Transliteration
Aduththu muyanraalum aakumnaal andri
eduththa karumankal aakaa thoduththa
uruvattal niinta uyarmarankal ellam
paruvaththal anrip pazaa

English Translation
Things happen only when the time comes
However hard one tries his best,
For even the trees that grow so high
Do not bear fruit until the season comes.

வெண்பா : 6
உற்ற இடத்தில் உயிர் வழங்கும் தன்மையோர்
பற்றலரைக் கண்டால் பணிவரோ? கல் தூண்
பிளந்து இறுவது அல்லால் பெரும்பாரம் தாங்கின்
தளர்ந்து வளையுமோ தான்

விளக்கம்
தூண் ஓரளவுக்கு மேல் பாரத்தை ஏற்றினால் உடைந்து விழுந்து விடுமேயல்லாது, வளைந்து போகாது. அது போலவே மானக்குறைவு ஏற்பட்டால் உயிரை விட்டு விடும் தன்மையுள்ளவர்கள் எதிரிகளைக் கண்டால் பணிவதில்லை.

Transliteration
Utra idathil uyir valangum thanmaiyor
patralarai kandal panivaro Kal thun
pilanthu iruvathu allal perumparam thaangin
thalarnthu valaiyumo thaan

English Translation
Those who by nature would rather die if necessary,
Would they ever be servile to their enemies?
A load-bearing stone when piled with extra-weight
Will shatter into pieces than bend or buckle.

வெண்பா : 7
நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல்; தான் கற்ற
நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண் அறிவு - மேலைத்
தவத்து அளவே ஆகுமாம் தான் பெற்ற செல்வம்
குலத்து அளவே ஆகும் குணம்

விளக்கம்
அல்லிப்பூ நீரின் அளவு எவ்வளவு இருக்கிறதோ அவ்வளவே வளரும். நாம் கற்ற நூல்களின் அளவே நம் அறிவு. முற்பிறப்பில் செய்த புண்ய கார்யங்களின் அளவே நாம் இப்போது அனுபவிக்கும் செல்வம். குணம் நாம் தோன்றிய குலத்தின் அளவே.

Transliteration
Niir alave akumam nir aampal than kattra
nuul alave akumam nun arivu melait
tavatthu alave akumam taan petra celvam
kulattu alave akum kunam

English Translation
The lily rises to the level of water it floats in
One’s knowledge is based on the books he reads
One’s wealth depends on his previous birth’s merits
One’s character depends on the class he belongs to

வெண்பா : 8
நல்லாரைக் காண்பதுவும் நன்றே; நலம் மிக்க
நல்லார் சொல் கேட்பதுவும் நன்றே - நல்லார்
குணங்கள் உரைப்பதுவும் நன்றே அவரோடு இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று

விளக்கம்
நல்லவர்களைக் காண்பதும், நமக்கு நன்மை பயக்கும் அவர் சொல்லைக் கேட்பதுவும், அவர்கள் குணங்களை மற்றவரிடத்தில் சொல்வதுவும், அவர்களோடு சேர்ந்து இருப்பதுவும் நல்லது.

Transliteration
Nallaraik kaanpatuvum nanre nalam mikka
nallar sol ketpatuvum nanre nallar
kunankal uraippatuvum nanre avarotu inanki iruppatuvum nanru

English Translation
It is beneficial to see people of good character,
It is beneficial to listen to their words,
It is beneficial to talk about their lives and
It is beneficial to have them as friends

வெண்பா : 9
தீயாரைக் காண்பதுவும் தீதே; திரு அற்ற
தீயார் சொல் கேட்பதுவும் தீதே - தீயார்
குணங்கள் உரைப்பதுவும் தீதே; அவரோடு இணங்கி இருப்பதுவும் தீது

விளக்கம்
தீயவர்களைப் பார்ப்பதும், பயனற்ற அவர் சொல்லைக் கேட்பதுவும், அவர்களைப் பற்றி அடுத்தவர்களிடத்தில் சொல்வதுவும், அவர்களோடு சேர்ந்து இருப்பதுவும் நமக்குக் கெடுதியே.

Transliteration
Thiiyaraik kaanpatuvum thiite thiru atra
thiiyaar sol ketpatuvum thiite thiiyaar
kunankal uraippatuvum thiite avarotu inanki iruppatuvum thiithu

English Translation
It is harmful to see the wicked,
It is harmful to listen to their words,
It is harmful to talk about their character and
It is harmful to have them as friends

வெண்பா : 10
நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழி ஓடிப்
புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம் - தொல் உலகில்
நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு
எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை

விளக்கம்
உழவன் நெல்லுக்குப் பாய்ச்சும் நீர் அங்கிருக்கும் புல்லுக்கும் பயனைத் தரும். அது போலவே இந்தப் பழமையான உலகில் நல்லவர் ஒருவர்க்காகப் பெய்யும் மழை (பலன்கள்) எல்லாருக்குமே பயனைத் தரும்

Transliteration
Nellukku iraiththa niir vaykkaal vazi otip
pullukkum aanke pociyumam thol ulakil
nallar oruvar ularel avar poruttu
ellarkkum peyyum mazai

English Translation
The water poured to irrigate the paddy runs along the canal
and benefits the grass that grows along the bund.
If there is a good man living in this world
It will rain on his behalf to benefit all

வெண்பா : 11
பண்டு முளைப்பது அரிசியே ஆனாலும்
விண்டு உமி போனால் முளையாதாம் கொண்ட பேர்
ஆற்றல் உடையார்க்கும் ஆகாது அளவின்றி
ஏற்றம் கருமம் செயல்

விளக்கம்
நமக்குப் பயன் தருவது கடைசியில் அரிசியே ஆனாலும், அது உமி இன்றி முளைப்பதில்லை. அது போலவே பேராற்றல் உடையவர்கள் செய்யும் செயலும் அடுத்தவர் துணையின்றி முடிவதில்லை

Transliteration
Pantu mulaippatu ariciye aanalum
vintu umi ponal mulaiyaatham konta per
atral utaiyarkkum aakathu alavinri
erram karumam ceyal

English Translation
Though it is the rice that grows into a stalk of paddy
It will not grow if the outer husk is removed.
Even men of ability cannot complete their job
Without the help of the people around

வெண்பா : 12
மடல் பெரிது தாழை; மகிழ் இனிது கந்தம்
உடல் சிறியர் என்று இருக்க வேண்டா - கடல் பெரிது
மண்ணீரும் ஆகாது; அதன் அருகே சிற்றூறல் உண்ணீரும் ஆகிவிடும்

விளக்கம்
தாழம்பூவின் மடல் பெரிதாக இருந்தாலும் வாசம் தருவதில்லை. ஆனால் அதனின் சிறிய மகிழம்பூவோ நல்ல வாசனையைத் தருகிறது. பெருங்கடலின் நீர் துணி தோய்க்கக் கூட உதவுவதில்லை, ஆனால் அதனருகிலேயே தோன்றும் சிறு ஊற்று குடிப்பதற்கும் நல்ல நீரைத் தருகிறது. எனவே உருவத்தை வைத்து ஒருவரை எடை போடக் கூடாது.

Transliteration
Matal peritu thaazai makil initu kantham
utal cirriyar enru irukka ventaa katal peritu
manniirum aakathu athan aruke sirrooral
unniirum akivitum

English Translation
The screwpine leaf is large but it is the pollen that smells sweet.
So, do not judge one’s ability based on his size.
For the sea is vast but its water is of little use
While water from a small spring near can save one’s life

வெண்பா : 13
கவையாகிக் கொம்பாகிக் காட்டகத்தே நிற்கும்
அவையல்ல நல்லமரங்கள் - சபை நடுவே
நீட்டு ஓலை வாசியா நின்றான் குறிப்பு அறிய
மாட்டாதவன் நன் மரம்

விளக்கம்
கிளைகளோடும், கொம்புகளோடும் காட்டில் நிற்பவை மரங்கள் அல்ல. சபையின் நடுவே ஒருவர் தரும் ஓலையில் எழுதியிருப்பதைப் படிக்கத் தெரியாதவனும், அடுத்தவர் மனதை அறியாதவனுமே மரம் போன்றவன்

Transliteration
Kavaiyaakik kompakik kaattakatte nirkum
avaiyalla nallamarankal capai natuve
niittu olai vaaciya ninraan kurippu ariya
mattaathavan nan maram

English Translation
The large trees of the forest are not the real trees.
But those who stand in front of a gathering
Unable to read and unable to heed
Are the ones who are the real trees

வெண்பா : 14
கான மயில் ஆடக் கண்டிருந்த வான் கோழி
தானும் அதுவாக பாவித்துத் - தானும் தன்
பொல்லாச் சிறகை விரித்து ஆடினாற் போலும்
கல்லாதான் கற்ற கவி

விளக்கம்
காட்டில் மயில் ஆடுவதைப் பார்த்த வான்கோழி உடனே தன்னையும் அதைப் போலவே நினைத்து தன்னுடைய அழகில்லாத சிறகை விரித்து ஆடுவதை போன்றதே, கல்வி கற்காதவன் சொல்லும் கவிதையும், அதனால் ஒரு பயனும் இல்லை. விஷயமும் இல்லை.

Transliteration
Kana mayil aatak kantiruntha van koli
tanum atuvaka paviththut tanum tan
polla cirakai virittu atinaar polum
kallathan katra kavi

English Translation
An illiterate person writing a poem
Pretending to be a learned bard, is
Like a turkey that pretends to be a peacock
Spreading its ugly wings and trying to dance

வெண்பா : 15
வேங்கை வரிப்புலி நோய் தீர்த்த விடகாரி
ஆங்கு அதனுக்க ஆகாரம் ஆனாற்போல பாங்கு அறியா
புல் அறிவாளர்க்குச் செய்த உபகாரம்
கல்லின் மேல் இட்ட கலம்

விளக்கம்
புலிக்கு நோயைக் குணமாக்கிய விஷத்தைப் போக்கும் வைத்யன் உடனே அதற்கே உணவாவது நிச்சயம், அதைப் போன்றதே நன்றி அறியாத அற்பர்களுக்கு நாம் செய்யும் உதவியும். கல்லின் மேல் எறியப்பட்ட பானையைப் போல அந்த உதவியும் நம்மையே உடன் அழித்து விடும்

Transliteration
Venkai varippuli noy tiirththa vitakari
anku atanukka aakaram aanaarpola paanku ariyaa
pul arivaalarkkuc ceytha upakaram
kallin mel itta kalam

English Translation
The medicine man who treated the tiger’s illness
Became its food when it was cured of its disease.
Likewise, any help rendered to small minded men
Becomes useless like a pot dropped on a rock

வெண்பா : 16
அடக்கம் உடையார் அறிவிலர் என்றெண்ணிக்
கடக்கக் கருதவும் வேண்டா – மடைத் தலையில்
ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வருமளவும்
வாடி இருக்குமாம் கொக்கு.

விளக்கம்
நீர் பாயும் தலை மடையில் பல சிறு மீன்கள் ஓடிக் கொண்டிருந்தாலும், கொக்கு வாடியிருப்பதைப் போலக் காத்துக் கொண்டிருக்கும். எது வரை? தனக்குரிய பெரிய மீன் வரும் வரை. அதைப் போலவே அறிஞர்களின் அடக்கமும். அதைக் கண்டு அவர்களை அலக்ஷ்யம் செய்து வென்று விட நினைக்கக்கூடாது

Transliteration
Atakkam utaiyar arivilar enrennik
katakkak karutavum ventaa mataith talaiyil
otumiin ota urrumiin varumalavum
vaati irukkumam kokku

English Translation
Do not ignore the men who patiently wait
Assuming that they lack the know-how to achieve
For the stork that waits at the sluice head patiently
Leaves small sprats alone and waits for larger fish.

வெண்பா : 17
அற்ற குளத்தில் அறு நீர்ப்பறவை போல்
உற்றுழித் தீர்வார் உறவு அல்லர்; அக்குளத்தில்
கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போலவே
ஒட்டி உறுவார் உறவு

விளக்கம்
குளத்தில் நீர் வற்றிய உடன் விலகிச் செல்லும் பறவைகள் போல, நமக்குத் துன்பம் வந்தபோது நம்மை விட்டு விலகிச் செல்பவர்கள் உறவினர் அல்லர். அந்தக் குளத்திலேயே அப்போதும் சேர்ந்து வாடும் கொட்டி, அல்லி, நெய்தல் கொடிகளைப் போல, நம்முடனேயே நம் துன்பங்களையும் பகிர்ந்து கொள்பவர்களே நம் உறவு.

Transliteration
Atra kulattil aru niirpparavai pol
urruzit thiirvaar uravu allar akkulathtil
kottiyum aampalum neytalum polave
otti uruvaar uravu

English Translation
Like the birds that leave the pond when it is dry
The unfaithful will desert you when your wealth is lost.
But like the plants that have taken root in the pond
Sincere people will stay with you whatever it entails

வெண்பா : 18
சீரியர் கெட்டாலும் சீரியரே, சீரியர் மற்(று)
அல்லாதார் கெட்டால் அங் கென்னாகும்? – சீரிய
பொன்னின் குடம்உடைந்தால் பொன்னாகும் என்னாகும்
மண்ணின் குடம் உடைந்தக் கால்.

விளக்கம்
தங்கத்தால் ஆன பானை உடைந்து சிதறினால், அதன் சிதறலும் தங்கமே. ஆனால் மண்பானை உடைந்து போனால்? அதைப் போன்றதே சிறந்த பண்புடையவர்களுக்கும், மற்றவர்களுக்கும் உண்டாகும் தாழ்வும்.

Transliteration
Ciriyar kettalum ciiriyare, ciiriyar matru
allaathar kettal ang kennakum Ciriya
ponnin kutam utainthal ponnakum ennakum
mannin kutam utaintak kaal

English Translation
When hit by hard times, honest men will not change
What happens to those who are not the same?
When a golden pot is broken it still keeps its value
What happens to its value when an earthen pot breaks?

வெண்பா : 19
ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ்கடல் நீர்
நாழி முகவாது நானாழி - தோழி
நிதியும் கணவனும் நேர் படினும் தம்தம்
விதியின் பயனே பயன்.

விளக்கம்
தோழி! எவ்வளவு தான் அமுக்கி, பெரும் கடலிலே முகந்தாலும், ஒரு நாழி (படி) அளவுள்ள பாத்ரம் நான்கு படி நீரை முகவாது. நல்ல கணவனும், செல்வமும் நிறைந்திருந்தும் நமக்குக் கிடைக்கும் சுகத்தின் அளவும் அதைப் போன்றதே. அது நம் முன் ஜன்ம நல் வினைகளின் அளவைப் பொறுத்தது.

Transliteration
Aala amukki mukakkinum aalkatal niir
naali mukavathu naanaali toli
nitiyum kanavanum ner patinum thamtam
vitiyin payane payan

English Translation
However deep you immerse your pot in the sea
It cannot take more water than it can contain.
Even with a good husband and immense wealth
Your fate governs what is in store for you

வெண்பா : 20
உடன்பிறந்தார் சுற்றத்தார் என்றிருக்க வேண்டா
உடன்பிறந்தே கொல்லும் வியாதி – உடன் பிறவா
மாமலையில் உள்ள மருந்தே பிணிதீர்க்கும்
அம்மருந்து போல்வாரும் உண்டு.

விளக்கம்
வ்யாதி நம்முடனேயே பிறந்து நம்மைக் கொன்று விடுகிறது. எனவே உடன் பிறந்தோர் எல்லாரையும் நம் உறவு என்று நினைக்க முடியாது. உடன் பிறக்காது எங்கோ பெரிய மலையில் இருக்கும் மருந்து நம் வ்யாதியைத் தீர்ப்பது போல, அன்னியரும் நமக்கு நன்மை தருபவராக இருக்கக் கூடும்.

Transliteration
Utanpiranthar sutraththar enrirukka ventaa
utanpirante kollum viyati utan pirrava
mamalaiyil ulla marunte pinithiirkkum
ammaruntu polvaarum untu

English Translation
Do not depend heavily on your relatives and siblings
For the disease that kills too is born with you.
There are those at a distance who can help you
Like the herbs from the mountain that cures you.

வெண்பா : 21
இல்லாள் அகத்து இருக்க இல்லாதது ஒன்று இல்லை
இல்லாளும் இல்லாளே ஆமாயின் - இல்லாள்
வலி கிடந்த மாற்றம் உரைக்குமேல் அவ்இல்
புலி கிடந்த தூறாய் விடும்.

விளக்கம்
நல்ல மனைவி மட்டும் அமைந்து விட்டால் அந்த இல்லத்தில் இல்லாதது என்று எதுவுமே இல்லை. ஆனால் அந்த இல்லாள் (மனைவி) குணமில்லாதவளாக (இல்லாள்) இருந்து விட்டாலோ, கடுமையான எதிர் வார்த்தைகள் பேசி விட்டாலோ அந்த இல்லம் புலியின் குகை போலாகி விடும்.

Transliteration
Illal akatthu irukka illathatu onru illai
illalum illaalae aamaayin illal
vali kitantha maatram uraikkumel aw il
puli kitantha tooray vitum

English Translation
With a wife who tends the home, there is nothing lacking
With a wife who uses harsh words, It is better that she is absent
The house where such a wife resides
Will turn into a lair where a tiger lives.

வெண்பா : 22
எழுதியவா றேகாண் இரங்கு மடநெஞ்சே
கருதியவா றாமோ கருமம் – கருதிப்போய்க்
கற்பகத்தைச் சேர்ந்தார்க்குக் காஞ்சிரங்காய் ஈந்ததேல்
முற்பவத்தில் செய்த வினை.

விளக்கம்
மட நெஞ்சே! திட்டத்தோடு கற்பக மரத்திடம் சென்றாலும், எட்டிக்காயே கிடைத்ததென்றால் அது நம் முன் வினைப் பயனே. விதியில் எழுதியுள்ளபடிதான் நமக்குக் கிடைக்குமே அல்லாது நாம் நினைப்பதெல்லாமா நடந்து விடும்?

Transliteration
Elutiyavaa rekan iranku matanence
karutiyava raamo karumam karutippoyk
karpakatthai serntharkkuk kancirangkaay iinthathel
murpavattil ceytha vinai

English Translation
Things happen as previously destined
Not according to one’s laid out plans
If you expect the good and receive the bad
It is because of your past sins

வெண்பா : 23
கற்பிளவோடு ஒப்பர் கயவர்; கடும் சினத்துப்
பொற் பிளவோடு ஒப்பாரும் போல்வாரே - வில்பிடித்து
நீர் கிழிய எய்த வடுப் போல மாறுமே
சீர் ஒழுகு சான்றோர் சினம்

விளக்கம்
சிறு வேறுபாடு வந்தாலே தாழ்ந்தோர் பிளந்து போட்ட கல்லைப் போலப் பிரிந்து விடுவர். பெரும் சினத்தால் பிரிந்தாலும் பெரியோர், பிளந்த தங்கத்தைப் போல மீண்டும் சேர்ந்து விடுவர். அவர்கள் கோபம், ஒருவர் எய்த அம்பால் நீரில் உண்டான வடுவைப் போன்றதே

Transliteration
karpilavodu oppar kayavar katum cinatthup
por pilavotu oppaarum polvaare vilpititthu
niir kiliya eytha vatup pola marume
cir oluku canror cinam

English Translation
Anger by some, can be made good like a crack in gold
But the anger of the wicked lasts like a crack in a rock.
The anger of noble men who lead a decent life
Vanishes like a scar made on water with an arrow

வெண்பா : 24
நற்றாமரைக் கயத்தில் நல் அன்னம் சேர்தாற்போல்
கற்றாரைக் கற்றாறே காமுறுவர் – கற்பிலா
மூர்க்கரை மூர்க்கரே முகப்பர் முதுகாட்டில்
காக்கை உகக்கும் பிணம்.

விளக்கம்
குளத்தில் பூத்திருக்கும் தாமரையை அன்னப்பறவை சேர்ந்தது போல கற்றவர்களைக் கற்றவர்களே விரும்பிச் சேர்வர். சுடுகாட்டில் பிணத்தைக் காக்கைச் சேர்வது போல, கல்வி அறிவில்லாத மூடரை, மூடர்களே சேர்வர்

Transliteration
Natraamaraik kayatthil nll annam certharpol
katraraik katraare kamuruvar karpilaa
muurkkarai murkkare mukappar mutukattil
kakkai ukakkum pinam"

English Translation
The swan in a pond seeks out the lotus flower, likewise
The learned will reach out to other learned men, but
The wicked will only seek out other wicked people
Like a crow that seeks out a dead body

வெண்பா : 25
நஞ்சு உடைமை தான் அறிந்து நாகம் கரந்து உறையும்
அஞ்சாப் புறம் கிடக்கும் நீர்ப் பாம்பு - நெஞ்சில்
கரவுடையார் தம்மைக் கரப்பர் கரவார்
கரவிலா நெஞ்சத் தவர்.

விளக்கம்
தன்னிடம் விஷமிருப்பதை அறிந்து நாகப்பாம்பு மறைந்து வாழும். விஷமில்லாத தண்ணீர்ப் பாம்போ பயமில்லாது எங்கும் வெளியில் திரிந்து கொண்டிருக்கும். அதைப் போலவே நெஞ்சில் குற்றம் உடையவர்களும் அதை மறைத்தே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பர், குற்றமில்லாதவர்களோ கபடமின்றி வெளியில் திரிந்து கொண்டிருப்பர்

Transliteration
Nanchu utaimai thaan arintu naakam krnthu uraiyum
anchaap puram kitakkum niirp pampu nencil
karavutaiyar tammaik karappar karavar
karavilaa nencat thavar

English Translation
The poisonous cobra hides itself to avoid getting killed
The water snake moves about freely as it is in no danger
Those with a deceitful heart hide themselves from others
While those of pure heart move about freely unhindered.

வெண்பா : 26
மன்னனும் மாசறக் கற்றோனும் சீர்தூக்கின்
மன்னனில் கற்றோன் சிறப்புடையன் – மன்னர்க்குத்
தன்தேசம் அல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோற்குச்
சென்றஇடம் எல்லாம் சிறப்பு.

விளக்கம்
ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது, அரசனை விட, கசடறக் கற்றவனே மேலானவன். ஏனென்றால், அரசனுக்கு அவன் தேசத்தைத் தவிர வேறெங்கும் சிறப்பு இல்லை. ஆனால் கற்றவனுக்கோ அவன் செல்லுமிடமில்லாம் சிறப்பு.

Transliteration
Mannanum maachrak katronum chiirthookkin
mannanil katron cirapputaiyan mannarkkut
thanthecham allaal cirappillai katrorku
cenraitam ellam cirappu.

English Translation
If the merits of a king is weighed against a learned man
The learned man will triumph over the king, for
The king is held in esteem only in his own country, but
The learned are held in high esteem wherever they go

வெண்பா : 27
கல்லாத மாந்தர்க்குக் கற்று உணர்ந்தார் சொல் கூற்றம்
அல்லாத மாந்தர்க்கு அறம் கூற்றம் - மெல்லிய
வாழைக்குத் தான் ஈன்ற காய் கூற்றம் கூற்றமே
இல்லிற்கு இசைந்து ஒழுகாப் பெண்

விளக்கம்
கற்றறிந்தவர் வார்த்தை கற்காதவர்களுக்கு துன்பத்தைத் தரும். தர்மம் தீயவர்களைத் அழிக்கும், மெல்லிய வாழைக்கு அதன் கன்று அழிவைத் தரும். வாழ்க்கைக்குப் பொருந்தி நடக்காத மனைவி அந்த வீட்டிற்கு அழிவைத் தருவாள்.

Transliteration
Kallatha mantarkkuk katru unarntar chol kuutram
allatha maantharkku arm kuutram melliya
vaalaikkut thaan iinra kaay kuutram kuutrme
illirku icaintu olukaa pen

English Translation
To the illiterates, words of wise men spell death
For the wicked, justice is the God of death
For the banana tree, its yield of fruits spells death and
A wife who always disagrees brings a man’s death

வெண்பா : 28
சந்தன மென்குறடு தான்தேய்ந்த காலத்தும்
கந்தம் குறைபடா தாதலால் – தம்தம்
தனம்சிறியர் ஆயினும் தார்வேந்தர் கெட்டால்
மனம்சிறியர் ஆவரோ மற்று.

விளக்கம்
தேய்ந்து மெலிந்திருந்தாலும் சந்தனம் மணம் குறைவதில்லை. அதைப் போலவே தாராள குணம் படைத்த அரசர்களும் தன் பொக்கிஷம் குறைந்த காலத்தும் மனம் மாறுவதில்லை

Transliteration
Chantana menkuratu thaantheyntha kalattum
kantham kuraipata thathalal thamtam
tanamciriyar ayinum tarventhar kettaal
manamciriyar aavaro marru

English Translation
The sandal wood even when ground down
Does not lose its sweet smell,
The good king even if he had lost his wealth
Does not lose his will to give

வெண்பா : 29
மருவு இனிய சுற்றமும் வான் பொருளும் நல்ல
உருவும் உயர் குலமும் எல்லாம் - திரு மடந்தை
ஆம் போது அவளோடும் ஆகும்; அவள் பிரிந்து
போம் போது அவளோடும் போம்

விளக்கம்
ஒருவனைச் சூழ்ந்து வாழும் இனிய சுற்றமும், அவனுடைய பெரும் செல்வமும், அவன் அழகும், அவன் குலப் பெருமையும் லக்ஷ்மி கடாக்ஷம் ஒருவனுக்கு இருக்கும் வரையில் தான். அவள் அகலும் போது இவையனைத்தும் போய் விடும்

Transliteration
Maruvu iniya chutramum van porulum nalla
uruvum uyar kulamum ellam tiru matantai
aam poathu avalotum akum aval pirintu
pom poathu avalotum pom

English Translation
When the lady luck favours you
Kind relatives, wealth, looks and status
All will arrive at your door step.
All will be lost, when she decides to leave you

வெண்பா : 30
சாந்தனையும் தீயனவே செய்திடினும் தாம்அவரை
ஆந்தனையும் காப்பர் அறிவுடையோர் – மாந்தர்
குறைக்கும் தனையும் குளிர்நிழலைத் தந்து
மறைக்குமாம் கண்டீர் மரம்.

விளக்கம்
தன்னை வெட்டுபவனுக்கும் நிழலைத் தந்து காக்கும் மரத்தைப் போல, அறிவுடையார் அவர்தம் உயிருக்கே தீங்கு செய்பவனையும் இயன்ற வரைக் காக்கவே செய்வர்.

Transliteration
Chaantanaiyum thiiyanave ceytitinum thaamavarai
aanthanaiyum kappar arivutaiyor maanthar
kuraikkum tanaiyum kulirnilalait thanthu
maraikkumam kantir maram

English Translation
The tree gives its shade until the end,
even to those who chop it down,
Similarly, the men of wisdom will protect
even those who had caused them distress

 
Top