பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

வருவாய்,வருவாய்-கண்ணா/Varuvaai Varuvaai Kanna

பாடல் 1
[பல்லவி]

வருவாய், வருவாய், வருவாய் - கண்ணா !
வருவாய், வருவாய், வருவாய் !

[சரணம்]

உருவாய் அறிவில் ஒளிர்வாய் - கண்ணா !
உயிரின் னமுதாய்ப் பொழிவாய் - கண்ணா !
கருவாய் என்னுள் வளர்வாய் கண்ணா !
கமலத்திருவோ டிணைவாய் - கண்ணா !

இணைவாய் எனதா வியிலே - கண்ணா !
இதயத் தினிலே யமர்வாய் - கண்ணா !
கணைவா யசுரர் தலைகள் - சிதறக்
கடையூ ழியிலே படையோ டெழுவாய் !

எழுவாய் கடல்மீ தினிலே - எழுமோர்
இரவிக் கினியா உளமீ தினிலே
தொழுவேன் சிவனாம் நினையே - கண்ணா !
துணையே, அமரர் தொழும்வா னவனே !

Transliteration
[Pallavi]

Varuvaai, Varuvaai, Varuvaai, -kanna!
Varuvaai, Varuvaai, Varuvaai !

[Saranam]

Uruvaai arivil olirvaai -kanna!
Uyirin namuthaai pozhivaai -kanna!
Karuvaai yennul valarvaai kanna!
Kamalaththiruvo dinaivaai -kanna!

Inaivaai yenathaa viyile -kanna!
ithayath thinile yamarvaai -kanna!
kanaivaa yasurar thalaigal -sitharak
kadaiyoo zhiyile padaiyo dezhuvaai!

yezhuvaai kadalmee thinile -yezhumoar
iravik kiviyaa ulamee thinile
thozhuven sivanaam ninaiye -kanna!
thunaiye, amarar thozhumvaa navane!

 
Top