பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

மாயையைப் பழித்தல்/Maayaiyaip Pazhiththal

பாடல் 1

ராகம்-காம்போதி
தாளம்-ஆதி உண்மை யறிந்தவர் உன்னைக் கணிப்பாரோ?
மாயையே!-மனத்
திண்மையுள்ளாரை நீ செய்வது
மொன்றுண்டோ!-மாயையே!

எத்தனை கோடி படைகொண்டு வந்தாலும்
மாயையே! நீ
சித்தத் தெளிவெனுந் தீயின்முன்
நிற்பாயோ?-மாயையே!

என்னைக் கெடுப்பதற் கெண்ணமுற்றாய்
கெட்ட மாயையே!-நான்
உன்னைக் கெடுப்ப துறுதியென்
றேயுணர் மாயையே!

சாகத் துணியிற் சமுத்திர மெம்மட்டு
மாயையே!-இந்தத்
தேகம் பொய் யென்றுணர் துரரை யென்
செய்வாய் மாயையே!

இருமை யழிந்தபின் எங்கிருப்பாய்,அற்ப
மாயையே!-தெளிந்
தொருமை கண்டோர் முன்னம் ஓடாது
நிற்பையோ?-மாயையே!

நீதரும் இன்பத்தை நேரென்று கொள்வனோ
மாயையே-சிங்கம்
நாய்தரக் கொள்ளுமோ நல்லர
சாட்சியை-மாயையே!
என்னிச்சை கொண்டுனை யெற்றிவிட
வல்லேன் மாயையே!-இனி
உன்னிச்சை கொண்டெனக் கொன்றும்
வராது காண்-மாயையே!

யார்க்கும் குடியல்லேன் யானென்ப
தோர்ந்தனன் மாயையே!-உன்தன்
போர்க்கஞ்சு வேனோ பொடியாக்குவேன்
உன்னை-மாயையே!

Transliteration


Raagam-kaambothi
thaalam-aathi unmai yarinthavar unnaik kanipaaro?
maayaiye!-manath
thinmaiyullaarai nee seivathu
mondrendo!-maayaiye!

Yeththanai kodi pada kondu vanthaalum
maayaiie! nee
siththath thelivenunth theeyin mun
nirpaayo?-maayaiye!

Yennaik keduppatharku kennamuttraai
ketta maayaiye!-naan
unnaik keduppa thuruthiyen
treyunar maayaiye!

Saagath thuniyir samuthiramematu
maayaiye!-intha
thegam poi yendrunar thuraiyen
seivaai maayaiye!

Irumai yazhinthapin yengiruppaai arpa
maayaiye!-thelinth
thorumai kandoor munnam odaathu
nirpaiyo?-maayaiye!

Neetharum inbaththai nerendru kolvano
maayaiye!-singam
naaitharak kollumo nallara
saatchiyai-maayaiye!
yennisai kondunai yettrivida
vallen maayaiye!-ini
unnisai kondenak kondrum
varaathu kaan-maayaiye!

Yaarkkum kudiyallen yaanenba
thornthanan maayaiye!-unthan
porkkanjuveno podiyaakkuven
unnai-maayaiye!

 
Top