பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

ஜய பேரிகை/Iya Perigai

பாடல் 1
ஜய பேரிகை கொட்டடா!-கொட்டடா!
ஜய பேரிகை கொட்டடா!

பயமெனும பேய்தனை யடித்தோம்-பொய்மைக்
பாம்மைப் பிளந்துயிரைக் குடித்தோம்;
வியனுல கனைத்தையும் அமுதென நுகரும்
வேத வாழ்வினைக் கைப்பிடித்தோம் (ஜய பேரிகை)

இரவியி னொளி யிடைக் குளித்தோம்-ஒளி
இன்னமு தினைக்கண்டு களித்தோம்;
கரவினில் வந்துயிர்க் குலத்தினை யழிக்கும்
காலன் நடுநடுங்க விழித்தோம் (ஜய பேரிகை)

காக்கை,குருவி எங்கள் ஜாதி-நீள்
கடலும்,மலையும் எங்கள் கூட்டம்;
நோக்கும் திசையெலாம் நாமன்றி வேறில்லை
நோக்க நோக்கக்களி யாட்டம். (ஜய பேரிகை)

Transliteration
Iya perigai kottadaa!-kottadaa!
iya perigai kottadaa!

Payamenuma peithanai yadithom-poimaik
paambaip pilanthuyiraik kudithom;
viyanula kanaiythaium amuthena nugarum
vetha vaazhvinaik kaipidithom (Iya perigai)

Iraviyi noliyidaik kulithom-oli
innamu thinaikkandu kaliththom;
karavinil vanthuyirk kulaththinai yazhikkum
kaalan nadunadunga vizhiththom (Iya perigai)


Kaakkaikuruvi yengal jaathi-neel
kadalum malaiyum yengal koottal
nookum thisaiyelaam naamandri verillai
nokka nokkakali yattam. (Iya perigai)

 
Top