பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

அறிவே தெய்வம்/Arive Dheivam

பாடல் 1
ஆயிரந் தெய்வங்கள் உண்டென்று தேடி
அலையும் அறிவிலிகாள்!-பல்
லாயிரம் வேதம் அறிவொன்றே தெய்வமுண்
டாமெனல் கேளீரோ?

மாடனைக் காடனை வேடனைப் போற்றி
மயங்கும் மதியிலிகாள்!-எத
னூடும்நின் றோங்கும் அறிவொன்றே தெய்வமென்
றோதி யறியீரோ?

சுத்த அறிவே சிவமென்று கூறுஞ்
சுருதிகள் கேளீரோ?-பல
பித்த மதங்களி லேதடு மாறிப்
பெருமை யழிவீரோ?

வேடம்பல் போடியொர் உண்மைக் குளவென்று
வேதம் புகன்றிடுமே-ஆங்கோர்
வேடத்தை நீருண்மை யென்றுகொள் வீரென்றவ்
வேத மறியாதே.

நாமம்பல் கோடியொர் உண்மைக் குளவென்று
நான்மறை கூறிடுமே-ஆங்கோர்
நாமத்தை நீருண்மை யென்றுகொள் வீரென்றந்
நான்மறை கண்டிலதே.

போந்த நிலைகள் பலவும் பராசக்தி
பூணு நிலையாமே-உப
சாந்த நிலையேவேதாந்த நிலையென்று
சான்றவர் கண்டனரே.

கவலை துறந்திங்கு வாழ்வது வீடென்று
காட்டும் மறைகளெல்லாம்-நீவிர்
அவலை நினைந்துமி மெல்லுதல் போலிங்கு
அவங்கள் புரிவீரோ?

உள்ள தனைத்திலும் உள்ளொளி யாகி
ஒளிர்ந்திடும் ஆன்மாவே-இங்கு,
கொள்ளற் கரிய பிரமமென் றேமறை
கூவுதல் கேளீரோ?

மெள்ளப் பலதெய்வம் கூட்டி வளர்ந்து
வெறுங் கதைகள் சேர்த்துப்-பல
கள்ள மதங்கள் பரப்புதற் கோர்மறை
காட்டவும் வல்லீரோ?

ஒன்று பிரம முளதுண்மை யஃதுன்
உணர்வெனும் வேதமெலாம்-என்றும்
ஒன்று பிரம முளதுண்மை யஃதுன்
உணர்வெனக் கொள்வாயே.

Transliteration
Aayiranth dheivangal undendru thedi
aliyum arivilikaal!-pal
laayiram vetham arivondre dheivamun
daamenal keleero?

Maadanaik kaadanai vedanaip pottri
mayangum mathiyilikaal!-yetha
noodumnin trongum arivondre dheivamen
trothi yariyiro?

Suththa arive sivamendru koorunj
suruthigal keleero?-pala
pththa mathangali lethadu maarip
perumai yazhiveero?

Vedampal podiyor unmaik kulavendru
vetham pugantridume-aangkor
vedathai neerunmai yendrukol veerentrav
vetha mariyaathe

Naamampal kodiyor unmaik kulavendru
naanmarai kooridume-aangkor
naamaththai neerunmai yendrukol veerentranth
naanmarai kandilathe

Pontha nilaigal palavum
paraasakthi
poonu nilaiyeventhaantha nilaiyendru
saantravar kandanare

Kavalai thuranthingu vaazhvathu veedendru
kaatum maraigalellaam-neevira
avalai ninainthumi melluthal polingu
avangal puriveero?

Ulla thanaithilum ulloli yaagi
olirnthidum aanmaave-ingu
kollar kariya piramamen tremarai
koovuthal keleero?

Mellap pala dheivam kootti varnthu
verung kathaigal serththup pala
kalla mathangal parapputhar kormarai
kaattavum valleero?

Ondru pirama mulathunmai yaggthun
unarvenum vethamellam-yendrum
ondru pirama mulathunmai yaggthun
unarvenak kolvaaye

 
Top