திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : வினைத் தூய்மை/Vinaiththooimai

இயல்/Iyal : அமைச்சியல்/Amaichiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 651
துணைநலம் ஆக்கந் தரூஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாந் தரும்

விளக்கம்
ஒருவருக்குக் கிடைக்கும் துணைவர்களால் வலிமை பெருகும்; அவர்களுடன் கூடி ஆற்றிடும் நற்செயல்களால் எல்லா நலன்களும் கிட்டும்

Couplet 651
The good external help confers is worldly gain;
By action good men every needed gift obtain

Transliteration
Thunainalam Aakkam Tharuum Vinainalam
Ventiya Ellaan Tharum

Explanation
The efficacy of support will yield (only) wealth; (but) the efficacy of action will yield all that is desired

குறள் 652
என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை

விளக்கம்
புகழையும், நன்மையையும் தராத தூய்மையற்ற செயல்களை எந்த நிலையிலும் செய்யாமல் அவற்றை விட்டொழிக்க வேண்டும்

Couplet 652
From action evermore thyself restrain
Of glory and of good that yields no gain

Transliteration
Endrum Oruvudhal Ventum Pukazhotu
Nandri Payavaa Vinai

Explanation
Ministers should at all times avoid acts which, in addition to fame, yield no benefit (for the future)

குறள் 653
ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்குஞ் செய்வினை
ஆஅது மென்னு மவர்

விளக்கம்
மேன்மேலும் உயர்ந்திட வேண்டுமென விரும்புகின்றவர்கள், தம்முடைய செயல்களால் தமது புகழ் கெடாமல் கவனமாக இருந்திட வேண்டும்

Couplet 653
Who tell themselves that nobler things shall yet be won
All deeds that dim the light of glory must they shun

Transliteration
Oodhal Ventum Olimaazhkum Seyvinai
Aaadhum Ennu Mavar

Explanation
Those who say, "we will become (better)" should avoid the performance of acts that would destroy (their fame)

குறள் 654
இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்

விளக்கம்
தெளிவான அறிவும் உறுதியும் கொண்டவர்கள் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காகக்கூட இழிவான செயலில் ஈடுபட மாட்டார்கள்

Couplet 654
Though troubles press, no shameful deed they do,
Whose eyes the ever-during vision view

Transliteration
Itukkan Patinum Ilivandha Seyyaar
Natukkatra Kaatchi Yavar

Explanation
Those who have infallible judgement though threatened with peril will not do acts which have brought disgrace (on former ministers)

குறள் 655
எற்றென் றிரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
மற்றன்ன செய்யாமை நன்று

விளக்கம்
`என்ன தவறு செய்துவிட்டோம்' என நினைத்துக் கவலைப்படுவதற்குரிய காரியங்களைச் செய்யக்கூடாது ஒருகால் அப்படிச் செய்து விட்டாலும் அச்செயலை மீண்டும் தொடராதிருப்பதே நன்று

Couplet 655
Do nought that soul repenting must deplore,
If thou hast sinned, 'tis well if thou dost sin no more

Transliteration
Etrendru Iranguva Seyyarka Seyvaanel
Matranna Seyyaamai Nandru

Explanation
Let a minister never do acts of which he would have to grieve saying, "what is this I have done"; (but) should he do (them), it were good that he grieved not

குறள் 656
ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை

விளக்கம்
பசியால் துடிக்கும் தனது தாயின் வேதனையைத் தணிப்பதற்காகக்கூட இழிவான செயலில் ஈடுபடக்கூடாது

Couplet 656
Though her that bore thee hung'ring thou behold, no deed
Do thou, that men of perfect soul have crime decreed

Transliteration
Eendraal Pasikaanpaan Aayinunj Cheyyarka
Saandror Pazhikkum Vinai

Explanation
Though a minister may see his mother starve; let him do not act which the wise would (treat with contempt)

குறள் 657
பழிமலைந் தெய்திய ஆக்கத்திற் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை

விளக்கம்
பழிக்கு அஞ்சாமல் இழிவான செயல்களைப் புரிந்து செல்வந்தராக வாழ்வதைவிட, கொடிய வறுமை தாக்கினாலும் கவலைப்படாமல் நேர்மையாளராக வாழ்வதே மேலானதாகும்

Couplet 657
Than store of wealth guilt-laden souls obtain,
The sorest poverty of perfect soul is richer gain

Transliteration
Pazhimalaindhu Eydhiya Aakkaththin Saandror
Kazhinal Kurave Thalai

Explanation
Far more excellent is the extreme poverty of the wise than wealth obtained by heaping up of sinful

குறள் 658
கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க் கவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்

விளக்கம்
தகாதவை என ஒதுக்கப்பட்ட செயல்களை ஒதுக்கிவிடாமல் செய்பவர்களுக்கு ஒரு வேளை அச்செயல்கள் நிறைவேறினாலும் துன்பமே ஏற்படும்

Couplet 658
To those who hate reproof and do forbidden thing
What prospers now, in after days shall anguish bring

Transliteration
Katindha Katindhoraar Seydhaarkku Avaidhaam
Mutindhaalum Peezhai Tharum

Explanation
The actions of those, who have not desisted from doing deeds forbidden (by the great), will, even if they succeed, cause them sorrow

குறள் 659
அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை

விளக்கம்
பிறர் அழத் திரட்டிய செல்வம் அழ அழப் போய்விடும் நல்வழியில் வந்த செல்வமென்றால் அதனை இழந்தாலும் மீண்டும் வந்து பயன் தரும்

Couplet 659
What's gained through tears with tears shall go;
From loss good deeds entail harvests of blessings grow

Transliteration
Azhak Konta Ellaam Azhappom Izhappinum
Pirpayakkum Narpaa Lavai

Explanation
All that has been obtained with tears (to the victim) will depart with tears (to himself); but what has been by fair means; though with loss at first, will afterwards yield fruit

குறள் 660
சலத்தாற் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண்
கலத்துணீர் பெய்திரீஇ யற்று

விளக்கம்
தவறான வழிகளில் பொருளைச் சேர்த்து அதைக் காப்பாற்ற நினைப்பது, பச்சை மண்ணால் செய்யப்பட்ட பாத்திரத்தில் நீரை ஊற்றி, அதைப் பாதுகாக்க நினைப்பதைப் போன்றதுதான்

Couplet 660
In pot of clay unburnt he water pours and would retain,
Who seeks by wrong the realm in wealth and safety to maintain

Transliteration
Salaththaal Porulseydhe Maarththal Pasuman
Kalaththulneer Peydhireei Yatru

Explanation
(For a minister) to protect (his king) with wealth obtained by foul means is like preserving a vessel of wet clay by filling it with water

 
Top