திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : பண்புடைமை/Panputaimai 

இயல்/Iyal : குடியியல்/Kudiyiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 991
எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு

விளக்கம்
யாராயிருந்தாலும் அவர்களிடத்தில் எளிமையாகப் பழகினால், அதுவே பண்புடைமை என்கிற சிறந்த ஒழுக்கத்தைப் பெறுவதற்கு எளிதான வழியாக அமையும்

Couplet 991
Who easy access give to every man, they say,
Of kindly courtesy will learn with ease the way

Transliteration
Enpadhaththaal Eydhal Elidhenpa Yaarmaattum
Panputaimai Ennum Vazhakku

Explanation
If one is easy of access to all, it will be easy for one to obtain the virtue called goodness

குறள் 992
அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு

விளக்கம்
அன்புடையவராக இருப்பதும், உயர்ந்த குடியில் பிறந்த இலக்கணத்துக்கு உரியவராக இருப்பதும்தான் பண்புடைமை எனக் கூறப்படுகிற சிறந்த நெறியாகும்

Couplet 992
Benevolence and high born dignity,
These two are beaten paths of courtesy

Transliteration
Anputaimai Aandra Kutippiraththal Ivvirantum
Panputaimai Ennum Vazhakku

Explanation
Affectionateness and birth in a good family, these two constitute what is called a proper behaviour to all

குறள் 993
உறுப்பொத்தல் மக்களொப் பன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு

விளக்கம்
நற்பண்பு இல்லாதவர்களை அவர்களின் உடல் உறுப்புகளை மட்டுமே ஒப்பிட்டுப் பார்த்து மக்கள் இனத்தில் சேர்த்துப் பேசுவது சரியல்ல; நற்பண்புகளால் ஒத்திருப்பவர்களே மக்கள் எனப்படுவர்

Couplet 993
Men are not one because their members seem alike to outward view;
Similitude of kindred quality makes likeness true

Transliteration
Uruppoththal Makkaloppu Andraal Veruththakka
Panpoththal Oppadhaam Oppu

Explanation
Resemblance of bodies is no resemblance of souls; true resemblance is the resemblance of qualities that attract

குறள் 994
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புள ராட்டும் உலகு

விளக்கம்
நீதி வழுவாமல் நன்மைகளைச் செய்து பிறருக்குப் பயன்படப் பணியாற்றுகிறவர்களின் நல்ல பண்பை உலகம் பாராட்டும்

Couplet 994
Of men of fruitful life, who kindly benefits dispense,
The world unites to praise the 'noble excellence.'

Transliteration
Nayanotu Nandri Purindha Payanutaiyaar
Panpupaa Raattum Ulaku

Explanation
The world applauds the character of those whose usefulness results from their equity and charity

குறள் 995
நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புள பாடறிவார் மாட்டு

விளக்கம்
விளையாட்டாகக்கூட ஒருவரை இகழ்ந்து பேசுவதால் கேடு உண்டாகும் அறிவு முதிர்ந்தவர்கள், பகைவரிடமும் பண்புகெடாமல் நடந்து கொள்வார்கள்

Couplet 995
Contempt is evil though in sport They who man's nature know,
E'en in their wrath, a courteous mind will show

Transliteration
Nakaiyullum Innaa Thikazhchchi Pakaiyullum
Panpula Paatarivaar Maattu

Explanation
Reproach is painful to one even in sport; those (therefore) who know the nature of others exhibit (pleasing) qualities even when they are hated

குறள் 996
பண்புடையார்ப் பட்டுண் டுலகம் அதுவின்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்

விளக்கம்
உலக நடைமுறைகள், பண்பாளர்களைச் சார்ந்து இயங்க வேண்டும் இல்லையேல் அந்த நடைமுறைகள் நாசமாகிவிடும்

Couplet 996
The world abides; for 'worthy' men its weight sustain
Were it not so, 'twould fall to dust again

Transliteration
Panputaiyaarp Pattuntu Ulakam Adhuindrel
Manpukku Maaivadhu Man

Explanation
The (way of the) world subsists by contact with the good; if not, it would bury itself in the earth and perish

குறள் 997
அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண் பில்லா தவர்

விளக்கம்
அரம் போன்ற கூர்மையான அறிவுடைய மேதையாக இருந்தாலும், மக்களுக்குரிய பண்பு இல்லாதவர் மரத்துக்கு ஒப்பானவரேயாவார்

Couplet 997
Though sharp their wit as file, as blocks they must remain,
Whose souls are void of 'courtesy humane'

Transliteration
Arampolum Koormaiya Renum Marampolvar
Makkatpanpu Illaa Thavar

Explanation
He who is destitute of (true) human qualities (only) resembles a tree, though he may possess the sharpness of a file

குறள் 998
நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும்
பண்பாற்றார் ஆதல் கடை

விளக்கம்
நட்புக்கு ஏற்றவராக இல்லாமல் தீமைகளையே செய்து கொண்டிருப்பவரிடம், நாம் பொறுமை காட்டிப் பண்புடையவராக நடந்து கொள்ளாவிட்டால் அது இழிவான செயலாகக் கருதப்படும்

Couplet 998
Though men with all unfriendly acts and wrongs assail,
'Tis uttermost disgrace in 'courtesy' to fail

Transliteration
Nanpaatraar Aaki Nayamila Seyvaarkkum
Panpaatraar Aadhal Katai

Explanation
It is wrong (for the wise) not to exhibit (good) qualities even towards those who bearing no friendship (for them) do only what is hateful

குறள் 999
நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன் றிருள்

விளக்கம்
நண்பர்களுடன் பழகி மகிழத் தெரியாதவர்களுக்கு உலகம் என்பது பகலில் கூட இருட்டாகத்தான் இருக்கும்

Couplet 999
To him who knows not how to smile in kindly mirth,
Darkness in daytime broods o'er all the vast and mighty earth

Transliteration
Nakalvallar Allaarkku Maayiru Gnaalam
Pakalumpaar Pattandru Irul

Explanation
To those who cannot rejoice, the wide world is buried darkness even in (broad) day light

குறள் 1000
பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று

விளக்கம்
பாத்திரம் களிம்பு பிடித்திருந்தால், அதில் ஊற்றி வைக்கப்படும் பால் எப்படிக் கெட்டுவிடுமோ அதுபோலப் பண்பு இல்லாதவர்கள் பெற்ற செல்வமும் பயனற்றதாகி விடும்

Couplet 1000
Like sweet milk soured because in filthy vessel poured,
Is ample wealth in churlish man's unopened coffers stored

Transliteration
Panpilaan Petra Perunjelvam Nanpaal
Kalandheemai Yaaldhirin Thatru

Explanation
The great wealth obtained by one who has no goodness will perish like pure milk spoilt by the

 
Top