திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : நல்குரவு/Nalkuravu

இயல்/Iyal : குடியியல்/Kudiyiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 1041
இன்மையின் இன்னாத தியாதெனின் இன்மையின்
இன்மையே இன்னா தது

விளக்கம்
வறுமைத் துன்பத்துக்கு உவமையாகக் காட்டுவதற்கு வறுமைத் துன்பத்தைத் தவிர வேறு துன்பம் எதுவுமில்லை

Couplet 1041
You ask what sharper pain than poverty is known;
Nothing pains more than poverty, save poverty alone

Transliteration
Inmaiyin Innaadhadhu Yaadhenin Inmaiyin
Inmaiye Innaa Thadhu

Explanation
There is nothing that afflicts (one) like poverty

குறள் 1042
இன்மை எனவொரு பாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன்றி வரும்

விளக்கம்
பாவி என இகழப்படுகின்ற வறுமைக் கொடுமை ஒருவருக்கு ஏற்பட்டுவிட்டால் அவருக்கு நிகழ்காலத்திலும், வருங்காலத்திலும் நிம்மதி என்பது கிடையாது

Couplet 1042
Malefactor matchless! poverty destroys
This world's and the next world's joys

Transliteration
Inmai Enavoru Paavi Marumaiyum
Immaiyum Indri Varum

Explanation
When cruel poverty comes on, it deprives one of both the present and future (bliss)

குறள் 1043
தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக
நல்குர வென்னும் நசை

விளக்கம்
ஒருவனுக்கு வறுமையின் காரணமாகப் பேராசை ஏற்படுமேயானால், அது அவனுடைய பரம்பரைப் பெருமையையும், புகழையும் ஒரு சேரக் கெடுத்துவிடும்

Couplet 1043
Importunate desire, which poverty men name,
Destroys both old descent and goodly fame

Transliteration
Tholvaravum Tholum Ketukkum Thokaiyaaka
Nalkuravu Ennum Nasai

Explanation
Hankering poverty destroys at once the greatness of (one's) ancient descent and (the dignity of one's) speech

குறள் 1044
இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த
சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும்

விளக்கம்
இல்லாமை எனும் கொடுமை, நல்ல குடியில் பிறந்தவர்களிடம் இழிந்த சொல் பிறப்பதற்கான சோர்வை உருவாக்கி விடும்

Couplet 1044
From penury will spring, 'mid even those of noble race,
Oblivion that gives birth to words that bring disgrace

Transliteration
Irpirandhaar Kanneyum Inmai Ilivandha
Sorpirakkum Sorvu Tharum

Explanation
Even in those of high birth, poverty will produce the fault of uttering mean words

குறள் 1045
நல்குர வென்னும் இடும்பையுள் பல்குரைத்
துன்பங்கள் சென்று படும்

விளக்கம்
வறுமையெனும் துன்பத்திற்குள்ளிருந்து பல்வேறு வகையான துன்பங்கள் கிளர்ந்தெழும்

Couplet 1045
From poverty, that grievous woe,
Attendant sorrows plenteous grow

Transliteration
Nalkuravu Ennum Itumpaiyul Palkuraith
Thunpangal Sendru Patum

Explanation
The misery of poverty brings in its train many (more) miseries

குறள் 1046
நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார்
சொற்பொருள் சோர்வு படும்

விளக்கம்
அரிய பல் நூல்களின் கருத்துகளையும் ஆய்ந்துணர்ந்து சொன்னாலும், அதனைச் சொல்பவர் வறியவராக இருப்பின் அக்கருத்து எடுபடாமற் போகும்

Couplet 1046
Though deepest sense, well understood, the poor man's words convey,
Their sense from memory of mankind will fade away

Transliteration
Narporul Nankunarndhu Sollinum Nalkoorndhaar
Sorporul Sorvu Patum

Explanation
The words of the poor are profitless, though they may be sound in thought and clear in expression

குறள் 1047
அறஞ்சாரா நல்குர வீன்றதா யானும்
பிறன்போல நோக்கப் படும்

விளக்கம்
வறுமை வந்தது என்பதற்காக, அறநெறியிலிருந்து விலகி நிற்பவனை, அவன் தாய்கூட அயலானைப் போல்தான் கருதுவாள்

Couplet 1047
From indigence devoid of virtue's grace,
The mother e'en that bare, estranged, will turn her face

Transliteration
Aranjaaraa Nalkuravu Eendradhaa Yaanum
Piranpola Nokkap Patum

Explanation
He that is reduced to absolute poverty will be regarded as a stranger even by his own mother

குறள் 1048
இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்
கொன்றது போலும் நிரப்பு

விளக்கம்
கொலை செய்வதுபோல நேற்றுக் கொடுமைப்படுத்திய வறுமை, தொடர்ந்து இன்றைக்கும் வராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று வறியவன் ஏங்குவான்

Couplet 1048
And will it come today as yesterday,
The grief of want that eats my soul away

Transliteration
Indrum Varuvadhu Kollo Nerunalum
Kondradhu Polum Nirappu

Explanation
Is the poverty that almost killed me yesterday, to meet me today too ?

குறள் 1049
நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாதொன்றும் கண்பா டரிது

விளக்கம்
நெருப்புக்குள் படுத்துக் தூங்குவதைகூட ஒரு மனிதனால் முடியும்; ஆனால் வறுமை படுத்தும் பாட்டில் தூங்குவது என்பது இயலாத ஒன்றாகும்

Couplet 1049
Amid the flames sleep may men's eyelids close,
In poverty the eye knows no repose

Transliteration
Neruppinul Thunjalum Aakum Nirappinul
Yaadhondrum Kanpaatu Aridhu

Explanation
One may sleep in the midst of fire; but by no means in the midst of poverty

குறள் 1050
துப்புர வில்லார் துவரத் துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று

விளக்கம்
ஒழுங்குமறையற்றதால் வறுமையுற்றோர், முழுமையாகத் தம்மைத் துறக்காமல் உயிர்வாழ்வது, உப்புக்கும் கஞ்சிக்கும்தான் கேடு

Couplet 1050
Unless the destitute will utterly themselves deny,
They cause their neighbour's salt and vinegar to die

Transliteration
Thuppura Villaar Thuvarath Thuravaamai
Uppirkum Kaatikkum Kootru

Explanation
The destitute poor, who do not renounce their bodies, only consume their neighbour's salt and water

 
Top