திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram :  மருந்து/Marundhu

இயல்/Iyal :  நட்பியல்/Natpiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 941
மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர்
வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று

விளக்கம்
வாதம், பித்தம், சிலேத்துமம் என்று மருத்துவ நூலோர் கணித்துள்ள மூன்றில் ஒன்று அளவுக்கு அதிகமானாலும் குறைந்தாலும் நோய் உண்டாகும்

Couplet 941
The learned books count three, with wind as first; of these,
As any one prevail, or fail; 'twill cause disease

Transliteration
Mikinum Kuraiyinum Noiseyyum Noolor
Valimudhalaa Enniya Moondru

Explanation
If (food and work are either) excessive or deficient, the three things enumerated by (medical) writers, flatulence, biliousness, and phlegm, will cause (one) disease

குறள் 942
மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக் கருந்திய
தற்றது போற்றி உணின்

விளக்கம்
உண்ட உணவு செரிப்பதற்கான கால இடைவெளி தந்து, உணவு அருந்துகிறவர்களின் உடலுக்கு வேறு மருந்தே தேவையில்லை

Couplet 942
No need of medicine to heal your body's pain,
If, what you ate before digested well, you eat again

Transliteration
Marundhena Ventaavaam Yaakkaikku Arundhiyadhu
Atradhu Potri Unin

Explanation
No medicine is necessary for him who eats after assuring (himself) that what he has (already) eaten has been digested

குறள் 943
அற்றால் அளவறிந் துண்க அஃதுடம்பு
பொற்றான் நெடிதுய்க்கும் ஆறு

விளக்கம்
உண்ட உணவு செரித்ததையும், உண்ணும் உணவின் அளவையும் அறிந்து உண்பது நீண்ட நாள் வாழ்வதற்கு வழியாகும்

Couplet 943
Who has a body gained may long the gift retain,
If, food digested well, in measure due he eat again

Transliteration
Atraal Aravarindhu Unka Aqdhutampu
Petraan Netidhuykkum Aaru

Explanation
If (one's food has been) digested let one eat with moderation; (for) that is the way to prolong the life of an embodied soul

குறள் 944
அற்ற தறிந்து கடைப்பிடித்து மாறல்ல
துய்க்க துவரப் பசித்து

விளக்கம்
உண்டது செரித்ததா என்பதை உணர்ந்து, நன்கு பசியெடுத்த பிறகு உடலுக்கு ஒத்து வரக்கூடிய உணவை அருந்த வேண்டும்

Couplet 944
Knowing the food digested well, when hunger prompteth thee,
With constant care, the viands choose that well agree

Transliteration
Atradhu Arindhu Kataippitiththu Maaralla
Thuykka Thuvarap Pasiththu

Explanation
(First) assure yourself that your food has been digested and never fail to eat, when very hungry, whatever is not disagreeable (to you)

குறள் 945
மாறுபா டில்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்
ஊறுபா டில்லை உயிர்க்கு

விளக்கம்
உடலுக்கு ஒத்துவரக்கூடிய உணவைக்கூட அதிகமாகும்போது மறுத்து அளவுடன் உண்டால், உயிர் வாழ்வதற்குத் தொல்லை எதுவுமில்லை

Couplet 945
With self-denial take the well-selected meal;
So shall thy frame no sudden sickness feel

Transliteration
Maarupaatu Illaadha Unti Maruththunnin
Oorupaatu Illai Uyirkku

Explanation
There will be no disaster to one's life if one eats with moderation, food that is not disagreeable

குறள் 946
இழிவறிந் துண்பான்கண் இன்பம்போல் நிற்கும்
கழிபேர் இரையான்கண் நோய்

விளக்கம்
அளவோடு உண்பவர் உடல் நலமுடன் வாழ்வதும் அதிகம் உண்பவர் நோய்க்கு ஆளாவதம் இயற்கை

Couplet 946
On modest temperance as pleasures pure,
So pain attends the greedy epicure

Transliteration
Izhivarindhu Unpaankan Inpampol Nirkum
Kazhiper Iraiyaankan Noi

Explanation
As pleasure dwells with him who eats moderately, so disease (dwells) with the glutton who eats voraciously

குறள் 947
தீயள வன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின்
நோயள வின்றிப் படும்

விளக்கம்
பசியின் அளவு அறியாமலும், ஆராயாமலும் அதிகம் உண்டால் நோய்களும் அளவின்றி வரும்

Couplet 947
Who largely feeds, nor measure of the fire within maintains,
That thoughtless man shall feel unmeasured pains

Transliteration
Theeyala Vandrith Theriyaan Peridhunnin
Noyala Vindrip Patum

Explanation
He will be afflicted with numberless diseases, who eats immoderately, ignorant (of the rules of health)

குறள் 948
நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்

விளக்கம்
நோய் என்ன? நோய்க்கான காரணம் என்ன? நோய் தீர்க்கும் வழி என்ன? இவற்றை முறையாக ஆராய்ந்து சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் (உடல் நோய்க்கு மட்டுமின்றிச் சமுதாய நோய்க்கும் இது பொருந்தும்)

Couplet 948
Disease, its cause, what may abate the ill:
Let leech examine these, then use his skill

Transliteration
Noinaati Noimudhal Naati Adhudhanikkum
Vaainaati Vaaippach Cheyal

Explanation
Let the physician enquire into the (nature of the) disease, its cause and its method of cure and treat it faithfully according to (medical rule)

குறள் 949
உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
கற்றான் கருதிச் செயல்

விளக்கம்
நோயாளியின் வயது, நோயின் தன்மை, மருத்துவம் செய்வதற்குரிய நேரம் என்பனவற்றை எல்லாம் மருத்துவம் கற்றவர் எண்ணிப் பார்த்தே செயல்பட வேண்டும்

Couplet 949
The habitudes of patient and disease, the crises of the ill
These must the learned leech think over well, then use his skill

Transliteration
Utraan Alavum Piniyalavum Kaalamum
Katraan Karudhich Cheyal

Explanation
The learned (physician) should ascertain the condition of his patient; the nature of his disease, and the season (of the year) and (then) proceed (with his treatment)

குறள் 950
உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச் செல்வானென்
றப்பானாற் கூற்றே மருந்து

விளக்கம்
நோயாளி, மருத்துவர், மருந்து, அருகிருந்து துணைபுரிபவர் என மருத்துவமுறை நான்கு வகையாக அமைந்துள்ளது

Couplet 950
For patient, leech, and remedies, and him who waits by patient's side,
The art of medicine must fourfold code of laws provide

Transliteration
Utravan Theerppaan Marundhuzhaich Chelvaanendru
Appaal Naar Kootre Marundhu

Explanation
Medical science consists of four parts, viz, patient, physician, medicine and compounder; and each of these (again) contains four sub-divisions

 
Top