திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : குற்றங்கடிதல்/Kutrangatidhal

இயல்/Iyal : அரசியல்/Arasiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 431
செருக்குஞ் சினமுஞ் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து

விளக்கம்
இறுமாப்பு, ஆத்திரம், இழிவான நடத்தை இவைகள் இல்லாதவர்களுடைய செல்வாக்குதான் மதிக்கத் தக்கதாகும்

Couplet 431
Who arrogance, and wrath, and littleness of low desire restrain,
To sure increase of lofty dignity attain

Transliteration
Serukkunj Chinamum Sirumaiyum Illaar
Perukkam Perumidha Neerththu

Explanation
54 Truly great is the excellence of those (kings) who are free from pride, anger, and lust

குறள் 432
இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு

விளக்கம்
மனத்தில் பேராசை, மான உணர்வில் ஊனம், மாசுபடியும் செயல்களில் மகிழ்ச்சி ஆகியவை தலைமைக்குரிய தகுதிக்கே பெருங்கேடுகளாகும்

Couplet 432
A niggard hand, o'erweening self-regard, and mirth
Unseemly, bring disgrace to men of kingly brith

Transliteration
Ivaralum Maanpirandha Maanamum Maanaa
Uvakaiyum Edham Iraikku

Explanation
Avarice, undignified pride, and low pleasures are faults in a king

குறள் 433
தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பழிநாணு வார்

விளக்கம்
பழிக்கு நாணுகின்றவர்கள், தினையளவு குற்றத்தையும் பனையளவாகக் கருதி, அதைச் செய்யாமல், தங்களைக் காத்துக் கொள்வார்கள்

Couplet 433
Though small as millet-seed the fault men deem;
As palm tree vast to those who fear disgrace 'twill seem

Transliteration
Thinaiththunaiyaang Kutram Varinum Panaiththunaiyaak
Kolvar Pazhinaanu Vaar

Explanation
Those who fear guilt, if they commit a fault small as a millet seed, will consider it to be as large as a palmyra tree

குறள் 434
குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே
அற்றந் தரூஉம் பகை

விளக்கம்
குற்றம் புரிவது அழிவை உண்டாக்கக் கூடிய பகையாக மாறுவதால் குற்றம் புரியாமல் இருப்பது என்பதையே நோக்கமாகக் கொள்ள வேண்டும்

Couplet 434
Freedom from faults is wealth; watch heedfully
'Gainst these, for fault is fatal enmity

Transliteration
Kutrame Kaakka Porulaakak Kutrame
Atran Tharooum Pakai

Explanation
Guard against faults as a matter (of great consequence; for) faults are a deadly enemy

குறள் 435
வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர்
வைத்தூறு போலக் கெடும்

விளக்கம்
முன்கூட்டியே எச்சரிக்கையாக இருந்து ஒரு தவறான செயலைத் தவிர்த்துக் கொள்ளாதவருடைய வாழ்க்கையானது நெருப்பின் முன்னால் உள்ள வைக்கோல் போர் போலக் கருகிவிடும்

Couplet 435
His joy who guards not 'gainst the coming evil day,
Like straw before the fire shall swift consume away

Transliteration
Varumunnark Kaavaadhaan Vaazhkkai Erimunnar
Vaiththooru Polak Ketum

Explanation
The prosperity of him who does not timely guard against faults, will perish like straw before fire

குறள் 436
தன்குற்ற நீக்கிப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு

விளக்கம்
முதலில் தனக்குள்ள குறையை நீக்கிக் கொண்டு அதன் பின்னர் பிறர் குறையைக் கண்டு சொல்லும் தலைவனுக்கு என்ன குறை நேரும்?

Couplet 436
Faultless the king who first his own faults cures, and then
Permits himself to scan faults of other men

Transliteration
Thankutram Neekkip Pirarkutrang Kaankirpin
Enkutra Maakum Iraikku?

Explanation
What fault will remain in the king who has put away his own evils, and looks after the evils of others

குறள் 437
செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால தன்றிக் கெடும்

விளக்கம்
நற்பணிகளைச் செய்யாமல் சேமித்து வைக்கப்படும் கருமியின் செல்வம் பயன் ஏதுமின்றிப் பாழாகிவிடும்

Couplet 437
Who leaves undone what should be done, with niggard mind,
His wealth shall perish, leaving not a wrack behind

Transliteration
Seyarpaala Seyyaa Thivariyaan Selvam
Uyarpaala Thandrik Ketum

Explanation
The wealth of the avaricious man, who does not expend it for the purposes for which he ought to expend it will waste away and not continue

குறள் 438
பற்றுள்ள மென்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
எண்ணப் படுவதொன் றன்று

விளக்கம்
எல்லாக் குற்றங்களையும்விடத் தனிப்பெருங் குற்றமாகக் கருதப்படுவது பொருள் சேர்ப்பதில் பற்றுக்கொண்டு எவருக்கும் எதுவும் ஈயாமல் வாழ்வதுதான்

Couplet 438
The greed of soul that avarice men call,
When faults are summed, is worst of all

Transliteration
Patrullam Ennum Ivaranmai Etrullum
Ennap Patuvadhon Randru

Explanation
Griping avarice is not to be reckoned as one among other faults; (it stands alone - greater than all)

குறள் 439
வியவற்க எஞ்ஞான்றுந் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை

விளக்கம்
எந்தவொரு காலகட்டத்திலும் தன்னைத்தானே உயர்வாக எண்ணிடும் தற்பெருமைகொண்டு நன்மை தராத செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது

Couplet 439
Never indulge in self-complaisant mood,
Nor deed desire that yields no gain of good

Transliteration
Viyavarka Egngnaandrum Thannai Nayavarka
Nandri Payavaa Vinai

Explanation
Let no (one) praise himself, at any time; let him not desire to do useless things

குறள் 440
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல்

விளக்கம்
தமது விருப்பத்தைப் பகைவர் அறிந்து கொள்ள முடியாமல் நிறைவேற்றுபவரிடம் அந்தப் பகைவரின் எண்ணம் பலிக்காமற் போய்விடும்

Couplet 440
If, to your foes unknown, you cherish what you love,
Counsels of men who wish you harm will harmless prove

Transliteration
Kaadhala Kaadhal Ariyaamai Uykkirpin
Edhila Edhilaar Nool

Explanation
If (a king) enjoys, privately the things which he desires, the designs of his enemies will be useless

 
Top