திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : கூடா நட்பு/Kootaanatpu

இயல்/Iyal :  நட்பியல்/Natpiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 821
சீரிடங் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை
நேரா நிரந்தவர் நட்பு

விளக்கம்
மனதார இல்லாமல் வெளியுலகிற்கு நண்பரைப்போல் நடிப்பவரின் நட்பானது, ஒரு கேடு செய்வதற்குச் சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது இரும்பைத் துண்டாக்கத் தாங்கு பலகை போல் இருக்கும் பட்டடைக் கல்லுக்கு ஒப்பாகும்

Couplet 821
Anvil where thou shalt smitten be, when men occasion find,
Is friendship's form without consenting mind

Transliteration
Seeritam Kaanin Eridharkup Pattatai
Neraa Nirandhavar Natpu

Explanation
The friendship of those who behave like friends without inward affection is a weapon that may be thrown when a favourable opportunity presents itself

குறள் 822
இனம்போன் றினமல்லார் கேண்மை மகளிர்
மனம்போல வேறு படும்

விளக்கம்
உற்றாராக இல்லாமல் உற்றார்போல நடிப்பவர்களின் நட்பு, மகளிருக்குரிய நற்பண்பு இல்லாமல் அப்பண்பு உள்ளவர் போல நடிக்கும் விலை மகளிரின் மனம்போல உள்ளொன்றும் புறமொன்றுமாக இருக்கும்

Couplet 822
Friendship of those who seem our kin, but are not really kind
Will change from hour to hour like woman's mind

Transliteration
Inampondru Inamallaar Kenmai Makalir
Manampola Veru Patum

Explanation
The friendship of those who seem to be friends while they are not, will change like the love of women

குறள் 823
பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லர்
ஆகுதல் மாணார்க் கரிது

விளக்கம்
அரிய நூல்கள் பலவற்றைக் கற்றிருந்த போதிலும், பகையுணர்வு படைத்தோர் மனம் திருந்தி நடப்பதென்பது அரிதான காரியமாகும்

Couplet 823
To heartfelt goodness men ignoble hardly may attain,
Although abundant stores of goodly lore they gain

Transliteration
Palanalla Katrak Kataiththu Mananallar
Aakudhal Maanaark Karidhu

Explanation
Though (one's) enemies may have mastered many good books, it will be impossible for them to become truly loving at heart

குறள் 824
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப் படும்

விளக்கம்
சிரித்துப் பேசி நம்மைச் சீரழிக்க நினைக்கும் வஞ்சகரின் நட்புக்கு அஞ்சி ஒதுங்கிட வேண்டும்

Couplet 824
Tis fitting you should dread dissemblers' guile,
Whose hearts are bitter while their faces smile

Transliteration
Mukaththin Iniya Nakaaa Akaththinnaa
Vanjarai Anjap Patum

Explanation
One should fear the deceitful who smile sweetly with their face but never love with their heart

குறள் 825
மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற் றன்று

விளக்கம்
மனம் வேறு செயல் வேறாக இருப்பவர்களின் வார்த்தைகளை நம்பி எந்தவொரு தெளிவான முடிவையும் எடுக்க இயலாது

Couplet 825
When minds are not in unison, 'its never; just,
In any words men speak to put your trust

Transliteration
Manaththin Amaiyaa Thavarai Enaiththondrum
Sollinaal Therarpaatru Andru

Explanation
In nothing whatever is it proper to rely on the words of those who do not love with their heart

குறள் 826
நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்

விளக்கம்
பகைவர், நண்பரைப்போல இனிமையாகப் பேசினாலும் அந்தச் சொற்களில் கிடக்கும் சிறுமைக் குணம் வெளிப்பட்டே தீரும்

Couplet 826
Though many goodly words they speak in friendly tone,
The words of foes will speedily be known

Transliteration
Nattaarpol Nallavai Sollinum Ottaarsol
Ollai Unarap Patum

Explanation
Though (one's) foes may utter good things as though they were friends, once will at once understand (their evil, import)

குறள் 827
சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமை யான்

விளக்கம்
பகைவரிடம் காணப்படும் சொல் வணக்கம் என்பது வில்லின் வணக்கத்தைப் போல் தீங்கு விளைவிக்கக் கூடியது என்பதால், அதனை நம்பக் கூடாது

Couplet 827
To pliant speech from hostile lips give thou no ear;
'Tis pliant bow that show the deadly peril near

Transliteration
Solvanakkam Onnaarkan Kollarka Vilvanakkam
Theengu Kuriththamai Yaan

Explanation
Since the bending of the bow bespeaks evil, one should not accept (as good) the humiliating speeches of one's foes

குறள் 828
தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்
அழுதகண் ணீரும் அனைத்து

விளக்கம்
பகைவர்கள் வணங்குகின்ற போதுகூட அவர்களின் கைக்குள்ளே கொலைக்கருவி மறைந்திருப்பது போலவே, அவர்கள், கண்ணீர் கொட்டி அழுதிடும் போதும் சதிச்செயலே அவர்களின் நெஞ்சில் நிறைந்திருக்கும்

Couplet 828
In hands that worship weapon ten hidden lies;
Such are the tears that fall from foeman's eyes

Transliteration
Thozhudhakai Yullum Pataiyotungum Onnaar
Azhudhakan Neerum Anaiththu

Explanation
A weapon may be hid in the very hands with which (one's) foes adore (him) (and) the tears they shed are of the same nature

குறள் 829
மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து
நட்பினுட் சாப்புல்லற் பாற்று

விளக்கம்
வெளித்தோற்றத்திற்கு நண்பரைப்போல் நகைமுகம் காட்டி மகிழ்ந்து, உள்ளுக்குள் பகையுணர்வுடன் இகழ்பவரின் நட்பை, நலிவடையுமாறு செய்திட நாமும் அதே முறையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

Couplet 829
Tis just, when men make much of you, and then despise,
To make them smile, and slap in friendship's guise

Transliteration
Mikachcheydhu Thammellu Vaarai Nakachcheydhu
Natpinul Saappullar Paatru

Explanation
It is the duty of kings to affect great love but make it die (inwardly); as regard those foes who shew them great friendship but despise them (in their heart)

குறள் 830
பகைநட்பாங் காலம் வருங்கால் முகநட்
டகநட் பொரீஇ விடல்

விளக்கம்
பகைவருடன் பழகிடும் காலம் வருமேயானால் அகத்தளவில் இல்லாமல் முகத்தளவில் மட்டும் நட்புச் செய்து பின்னர் நட்பையும் விட்டுவிட வேண்டும்

Couplet 830
When time shall come that foes as friends appear,
Then thou, to hide a hostile heart, a smiling face may'st wear

Transliteration
Pakainatpaam Kaalam Varungaal Mukanattu
Akanatpu Oreei Vital

Explanation
When one's foes begin to affect friendship, one should love them with one's looks, and, cherishing no love in the heart, give up (even the former)

 
Top