திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : நிறையழிதல்/Niraiyazhidhal 

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1251
காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு

விளக்கம்
காதல் வேட்கை இருக்கிறதே, அது ஒரு கோடரியாக மாறி, நாணம் எனும் தாழ்ப்பாள் போடப்பட்ட மன அடக்கம் என்கிற கதவையே உடைத்தெறிந்து விடுகின்றது

Couplet 1251
Of womanly reserve love's axe breaks through the door,
Barred by the bolt of shame before

Transliteration
Kaamak Kanichchi Utaikkum Niraiyennum
Naanuththaazh Veezhththa Kadhavu

Explanation
The axe of lust can break the door of chastity which is bolted with the bolt of modesty

குறள் 1252
காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளும் தொழில்

விளக்கம்
காதல் வேட்கை எனப்படும் ஒன்று இரக்கமே இல்லாதது; ஏனெனில் அது என் நெஞ்சில் நள்ளிரவிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி அலைக்கழிக்கிறது

Couplet 1252
What men call love is the one thing of merciless power;
It gives my soul no rest, e'en in the midnight hour

Transliteration
Kaamam Enavondro Kannindren Nenjaththai
Yaamaththum Aalum Thozhil

Explanation
Even at midnight is my mind worried by lust, and this one thing, alas! is without mercy

குறள் 1253
மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும்

விளக்கம்
எவ்வளவுதான் அடக்க முயன்றாலும் கட்டுப்படாமல் தும்மல் நம்மையும் மீறி வெளிப்படுகிறதல்லவா; அதைப் போன்றதுதான் காதல் உணர்ச்சியும்; என்னதான் மறைத்தாலும் காட்டிக் கொடுத்துவிடும்

Couplet 1253
I would my love conceal, but like a sneeze
It shows itself, and gives no warning sign

Transliteration
Maraippenman Kaamaththai Yaano Kurippindrith
Thummalpol Thondri Vitum

Explanation
I would conceal my lust, but alas, it yields not to my will but breaks out like a sneeze

குறள் 1254
நிறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோவென் காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்

விளக்கம்
மன உறுதிகொண்டவள் நான் என்பதே என் நம்பிக்கை; ஆனால் என் காதல், நான் மறைப்பதையும் மீறிக்கொண்டு மன்றத்திலேயே வெளிப்பட்டு விடுகிறதே

Couplet 1254
In womanly reserve I deemed myself beyond assail;
But love will come abroad, and casts away the veil

Transliteration
Niraiyutaiyen Enpenman Yaanoen Kaamam
Maraiyirandhu Mandru Patum

Explanation
I say I would be firm, but alas, my malady breaks out from its concealment and appears in public

குறள் 1255
செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய்
உற்றார் அறிவதொன் றன்று

விளக்கம்
தம்மைப் பிரிந்து சென்ற காதலரைப் பகையாகக் கருதி அவரைத் தொடர்ந்து மன அடக்கம், காதல் நோயுற்றவர்க்கு இருப்பதில்லை

Couplet 1255
The dignity that seeks not him who acts as foe,
Is the one thing that loving heart can never know

Transliteration
Setraarpin Sellaap Perundhakaimai Kaamanoi
Utraar Arivadhondru Andru

Explanation
The dignity that would not go after an absent lover is not known to those who are sticken by love

குறள் 1256
செற்றவர் பின்சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
எற்றென்னை உற்ற துயர்

விளக்கம்
வெறுத்துப் பிரிந்ததையும் பொறுத்துக் கொண்டு அவர் பின்னே செல்லும் நிலையை என் நெஞ்சுக்கு ஏற்படுத்திய காதல் நோயின் தன்மைதான் என்னே

Couplet 1256
My grief how full of grace, I pray you see!
It seeks to follow him that hateth me

Transliteration
Setravar Pinseral Venti Aliththaro
Etrennai Utra Thuyar

Explanation
The sorrow I have endured by desiring to go after my absent lover, in what way is it excellent?

குறள் 1257
நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால்
பேணியார் பெட்ப செயின்

விளக்கம்
நமது அன்புக்குரியவர் நம்மீது கொண்ட காதலால் நமக்கு விருப்பமானவற்றைச் செய்யும்போது, நாணம் எனும் ஒரு பண்பு இருப்பதையே நாம் அறிவதில்லை

Couplet 1257
No sense of shame my gladdened mind shall prove,
When he returns my longing heart to bless with love

Transliteration
Naanena Ondro Ariyalam Kaamaththaal
Peniyaar Petpa Seyin

Explanation
I know nothing like shame when my beloved does from love (just) what is desired (by me)

குறள் 1258
பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம்
பெண்மை உடைக்கும் படை

விளக்கம்
நம்முடைய பெண்மை எனும் உறுதியை உடைக்கும் படைக்கலனாக இருப்பது, பல மாயங்களில் வல்ல கள்வராம் காதலரின் பணிவான பாகுமொழியன்றோ?

Couplet 1258
The words of that deceiver, versed in every wily art,
Are instruments that break through every guard of woman's heart

Transliteration
Panmaayak Kalvan Panimozhi Andronam
Penmai Utaikkum Patai

Explanation
Are not the enticing words of my trick-abounding roguish lover the weapon that breaks away my feminine firmness?

குறள் 1259
புலப்பல் எனச்சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
கலத்தல் உறுவது கண்டு

விளக்கம்
ஊடல் கொண்டு பிணங்குவோம் என நினைத்துதான் சென்றேன்; ஆனால் என் நெஞ்சம் என்னை விடுத்து அவருடன் கூடுவதைக் கண்டு என் பிடிவாதத்தை மறந்து தழுவிக் கொண்டேன்

Couplet 1259
I 'll shun his greeting'; saying thus with pride away I went:
I held him in my arms, for straight I felt my heart relent

Transliteration
Pulappal Enachchendren Pullinen Nenjam
Kalaththal Uruvadhu Kantu

Explanation
I said I would feign dislike and so went (away); (but) I embraced him the moment I say my mind began to unite with him!

குறள் 1260
நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க் குண்டோ
புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல்

விளக்கம்
நெருப்பிலிட்ட கொழுப்பைப் போல் உருகிடும் நெஞ்சம் உடையவர்கள், கூடிக் களித்தபின் ஊடல் கொண்டு அதில் உறுதியாக இருக்க முடியுமா?

Couplet 1260
We 'll stand aloof and then embrace': is this for them to say,
Whose hearts are as the fat that in the blaze dissolves away

Transliteration
Ninandheeyil Ittanna Nenjinaarkku Unto
Punarndhooti Nirpem Enal

Explanation
Is it possible for those whose hearts melt like fat in the fire to say they can feign a strong dislike and remain so?

 
Top