திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : நினைந்தவர் புலம்பல்/Ninaindhavarpulampal

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1201
உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால்
கள்ளினும் காமம் இனிது

விளக்கம்
உண்டபோது மட்டும் மகிழ்ச்சி தரும் கள்ளைவிட நினைத்தாலே நெஞ்சினிக்கச் செய்யும் காதல் இன்பமானதாகும்

Couplet 1201
From thought of her unfailing gladness springs,
Sweeter than palm-rice wine the joy love brings

Transliteration
Ullinum Theeraap Perumakizh Seydhalaal
Kallinum Kaamam Inidhu

Explanation
Sexuality is sweeter than liquor, because when remembered, it creates a most rapturous delight

குறள் 1202
எனைத்தொன் றினிதேகாண் காமந்தாம் வீழ்வார்
நினைப்ப வருவதொன் றில்

விளக்கம்
விரும்பி இணைந்த காதலரை நினைத்தலால், பிரிவின் போது வரக்கூடிய துன்பம் வருவதில்லை எனவே எந்த வகையிலும் காதல் இனிதேயாகும்

Couplet 1202
How great is love! Behold its sweetness past belief!
Think on the lover, and the spirit knows no grief

Transliteration
Enaiththonaru Inidhekaan Kaamamdhaam Veezhvaar
Ninaippa Varuvadhondru El

Explanation
Even to think of one's beloved gives one no pain Sexuality, in any degree, is always delightful

குறள் 1203
நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல்
சினைப்பது போன்று கெடும்

விளக்கம்
வருவது போலிருந்து வராமல் நின்று விடுகிறதே தும்மல்; அதுபோலவே என் காதலரும் என்னை நினைப்பது போலிருந்து, நினைக்காது விடுகின்றாரோ?

Couplet 1203
A fit of sneezing threatened, but it passed away;
He seemed to think of me, but do his fancies stray

Transliteration
Ninaippavar Pondru Ninaiyaarkol Thummal
Sinaippadhu Pondru Ketum

Explanation
I feel as if I am going to sneeze but do not, and (therefore) my beloved is about to think (of me) but does not

குறள் 1204
யாமும் உளேங்கொல் அவர்நெஞ்சத் தெந்நெஞ்சத்
தோஒ உளரே அவர்

விளக்கம்
என் நெஞ்சைவிட்டு நீங்காமல் என் காதலர் இருப்பது போல, அவர் நெஞ்சை விட்டு நீங்காமல் நான் இருக்கின்றேனா?

Couplet 1204
Have I a place within his heart!
From mine, alas! he never doth depart

Transliteration
Yaamum Ulengol Avarnenjaththu Ennenjaththu
Oo Ulare Avar

Explanation
He continues to abide in my soul, do I likewise abide in his ?

குறள் 1205
தம்நெஞ்சத் தெம்மைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொல்
எம்நெஞ்சத் தோவா வரல்

விளக்கம்
அவருடைய நெஞ்சில் எமக்கு இடம் தராமல் இருப்பவர்; எம் நெஞ்சில் மட்டும் இடைவிடாமல் வந்து புகுந்து கொள்வதற்காக வெட்கப்படமாட்டார் போலும்

Couplet 1205
Me from his heart he jealously excludes:
Hath he no shame who ceaseless on my heart intrudes

Transliteration
Thamnenjaththu Emmaik Katikontaar Naanaarkol
Emnenjaththu Ovaa Varal

Explanation
He who has imprisoned me in his soul, is he ashamed to enter incessantly into mine

குறள் 1206
மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ அவரொடுயான்
உற்றநாள் உள்ள உளேன்

விளக்கம்
நான் அவரோடு சேர்ந்திருந்த நாட்களை நினைத்துத் தான் உயிரோடு இருக்கிறேன்; வேறு எதை நினைத்து நான் உயிர்வாழ முடியும்?

Couplet 1206
How live I yet? I live to ponder o'er
The days of bliss with him that are no more

Transliteration
Matriyaan Ennulen Manno Avaroti Yaan
Utranaal Ulla Ulen

Explanation
I live by remembering my (former) intercourse with him; if it were not so, how could I live ?

குறள் 1207
மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன்
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்

விளக்கம்
மறதி என்பதே இல்லாமல் நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே பிரிவுத்துன்பம் சுட்டுப் பொசுக்குகிறதே! பினைக்காமல் மறந்துவிட்டால் என்ன ஆகுமோ?

Couplet 1207
If I remembered not what were I then? And yet,
The fiery smart of what my spirit knows not to forget

Transliteration
Marappin Evanaavan Markol Marappariyen
Ullinum Ullam Sutum

Explanation
I have never forgotten (the pleasure); even to think of it burns my soul; could I live, if I should ever forget it ?

குறள் 1208
எனைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்றோ
காதலர் செய்யும் சிறப்பு

விளக்கம்
எவ்வளவு அதிகமாக நினைத்தாலும், அதற்காகக் காதலர் என் மீது சினம் கொள்ளமாட்டார். அவர் எனக்குச் செய்யும் பெரும் உதவி அதுவல்லவா?

Couplet 1208
My frequent thought no wrath excites It is not so?
This honour doth my love on me bestow

Transliteration
Enaiththu Ninaippinum Kaayaar Anaiththandro
Kaadhalar Seyyum Sirappu

Explanation
146 He will not be angry however much I may think of him; is it not so much the delight my beloved

குறள் 1209
விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார்
அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து

விளக்கம்
``நாம் ஒருவரே; வேறு வேறு அல்லர்'' எனக்கூறிய காதலர் இரக்கமில்லாதவராக என்னைப் பிரிந்து சென்றுள்ளதை நினைத்து வருந்துவதால் என்னுயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது

Couplet 1209
Dear life departs, when his ungracious deeds I ponder o'er,
Who said erewhile, 'We're one for evermore'

Transliteration
Viliyumen Innuyir Verallam Enpaar
Aliyinmai Aatra Ninaindhu

Explanation
My precious life is wasting away by thinking too much on the cruelty of him who said we were not different

குறள் 1210
விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப்
படாஅதி வாழி மதி

விளக்கம்
நிலவே! நீ வாழ்க; இணைபிரியாமலிருந்து, பிரிந்து சென்றுள்ள காதலரை நான் என் கண்களால் தேடிக் கண்டுபிடித்திடத் துணையாக நீ மறையாமல் இருப்பாயாக

Couplet 1210
Set not; so may'st thou prosper, moon! that eyes may see
My love who went away, but ever bides with me

Transliteration
Vitaaadhu Sendraaraik Kanninaal Kaanap
Pataaadhi Vaazhi Madhi

Explanation
May you live, O Moon! Do not set, that I mine see him who has departed without quitting my soul

 
Top