திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : நலம் புனைந்து உரைத்தல்/Nalampunaindhuraiththal 

இயல்/Iyal : களவியல்/Kalaviyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1111
நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள்

விளக்கம்
அனிச்ச மலரின் மென்மையைப் புகழ்ந்து பாராட்டுகிறேன்; ஆனால் அந்த மலரைவிட மென்மையானவள் என் காதலி

Couplet 1111
O flower of the sensitive plant! than thee
More tender's the maiden beloved by me

Transliteration
Nanneerai Vaazhi Anichchame Ninninum
Menneeral Yaamveezh Paval

Explanation
May you flourish, O Anicham! you have a delicate nature But my beloved is more delicate than you

குறள் 1112
மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள்கண்
பலர்காணும் பூவொக்கும் என்று

விளக்கம்
மலரைக்கண்டு மயங்குகின்ற நெஞ்சமே! இவளுடைய கண்ணைப் பார்; பலரும் கண்டு வியக்கும் மலராகவே திகழ்கிறது

Couplet 1112
You deemed, as you saw the flowers, her eyes were as flowers, my soul,
That many may see; it was surely some folly that over you stole

Transliteration
Malarkaanin Maiyaaththi Nenje Ivalkan
Palarkaanum Poovokkum Endru

Explanation
O my soul, fancying that flowers which are seen by many can resemble her eyes, you become confused at the sight of them

குறள் 1113
முறிமேனி முத்தம் முறுவல் வெறிநாற்றம்
வேலுண்கண் வேய்த்தோ ளவட்கு

விளக்கம்
முத்துப்பல் வரிசை, மூங்கிலனைய தோள், மாந்தளிர் மேனி, மயக்கமூட்டும் நறுமணம், மையெழுதிய வேல்விழி; அவளே என் காதலி!

Couplet 1113
As tender shoot her frame; teeth, pearls; around her odours blend;
Darts are the eyes of her whose shoulders like the bambu bend

Transliteration
Murimeni Muththam Muruval Verinaatram
Velunkan Veyththo Lavatku

Explanation
The complexion of this bamboo-shouldered one is that of a shoot; her teeth, are pearls; her breath,

குறள் 1114
காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலனோக்கும்
மாணிழை கண்ணொவ்வேம் என்று

விளக்கம்
என் காதலியைக் குவளை மலர்கள் காண முடிந்தால், ``இவள் கண்களுக்கு நாம் ஒப்பாக முடியவில்லையே!'' எனத் தலைகுனிந்து நிலம் நோக்கும்

Couplet 1114
The lotus, seeing her, with head demiss, the ground would eye,
And say, 'With eyes of her, rich gems who wears, we cannot vie.'

Transliteration
Kaanin Kuvalai Kavizhndhu Nilannokkum
Maanizhai Kannovvem Endru

Explanation
If the blue lotus could see, it would stoop and look at the ground saying, "I can never resemble the eyes of this excellent jewelled one."

குறள் 1115
அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு
நல்ல படாஅ பறை

விளக்கம்
அவளுக்காக நல்லபறை ஒலிக்கவில்லை; ஏனெனில் அவள் இடை ஒடிந்து வீழ்ந்துவிட்டாள்; காரணம், அவள் அனிச்ச மலர்களைக் காம்பு நீக்காமல் தலையில் வைத்துக்கொண்டதுதான்

Couplet 1115
The flowers of the sensitive plant as a girdle around her she placed;
The stems she forgot to nip off; they 'll weigh down the delicate waist

Transliteration
Anichchappook Kaalkalaiyaal Peydhaal Nukappirku
Nalla Pataaa Parai

Explanation
No merry drums will be beaten for the (tender) waist of her who has adorned herself with the anicham without having removed its stem

குறள் 1116
மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
பதியின் கலங்கிய மீன்

விளக்கம்
மங்கையின் முகத்துக்கும், நிலவுக்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் விண்மீன்கள் மயங்கிக் தவிக்கின்றன

Couplet 1116
The stars perplexed are rushing wildly from their spheres;
For like another moon this maiden's face appears

Transliteration
Madhiyum Matandhai Mukanum Ariyaa
Padhiyin Kalangiya Meen

Explanation
The stars have become confused in their places not being able to distinguish between the moon and the maid's countenance

குறள் 1117
அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப் போல
மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து

விளக்கம்
தேய்ந்தும், வளர்ந்தும் ஒளிபொழியும் நிலவில் உள்ள சிறுகளங்கம்கூட, இந்த மங்கை நல்லாள் முகத்தில் கிடையாதே!

Couplet 1117
In moon, that waxing waning shines, as sports appear,
Are any spots discerned in face of maiden here

Transliteration
Aruvaai Niraindha Avirmadhikkup Pola
Maruvunto Maadhar Mukaththu

Explanation
Could there be spots in the face of this maid like those in the bright full moon ?

குறள் 1118
மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி

விளக்கம்
முழுமதியே! என் காதலுக்குரியவளாக நீயும் ஆக வேண்டுமெனில், என் காதலியின் முகம் போல ஒளிதவழ நீடு வாழ்வாயாக

Couplet 1118
Farewell, O moon! If that thine orb could shine
Bright as her face, thou shouldst be love of mine

Transliteration
Maadhar Mukampol Olivita Vallaiyel
Kaadhalai Vaazhi Madhi

Explanation
If you can indeed shine like the face of women, flourish, O moon, for then would you be worth loving ?

குறள் 1119
மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி யாயின்
பலர்காணத் தோன்றல் மதி

விளக்கம்
நிலவே! முலரனைய கண்களையுடைய என் காதல் மங்கையின் முகத்திற்கு ஒப்பாக நீயிருப்பதாய் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டுமேயானால் (அந்தப் போட்டியில் நீ தோல்வியுறாமல் இருந்திட) பலரும் காணும்படியாக நீ தோன்றாது இருப்பதே மேல்

Couplet 1119
If as her face, whose eyes are flowers, thou wouldst have charms for me,
Shine for my eyes alone, O moon, shine not for all to see

Transliteration
Malaranna Kannaal Mukamoththi Yaayin
Palarkaanath Thondral Madhi

Explanation
O moon, if you wish to resemble the face of her whose eyes are like (these) flowers, do not appear so as to be seen by all

குறள் 1120
அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியு மாதர்
அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்

விளக்கம்
அனிச்ச மலராயினும், அன்னப்பறவை இறகாயினும் இரண்டுமே நெருஞ்சி முள் தைத்தது போல் துன்புறுத்தக் கூடிய அளவுக்கு, என் காதலியின் காலடிகள்அவ்வளவு மென்மையானவை

Couplet 1120
The flower of the sensitive plant, and the down on the swan's white breast,
As the thorn are harsh, by the delicate feet of this maiden pressed

Transliteration
Anichchamum Annaththin Thooviyum Maadhar
Atikku Nerunjip Pazham

Explanation
The anicham and the feathers of the swan are to the feet of females, like the fruit of the (thorny) Nerunji

 
Top