திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram :  நாணுத் துறவுரைத்தல்/Naanuththuravuraiththal

இயல்/Iyal : களவியல்/Kalaviyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1131
காமம் உழந்து வருந்தினார்க் கேம
மடலல்ல தில்லை வலி

விளக்கம்
காதலால் துன்புறும் காளையொருவனுக்குப் பாதுகாப்பு முறையாக மடலூர்தலைத் தவிர, வலிமையான துணைவேறு எதுவுமில்லை

Couplet 1131
To those who 've proved love's joy, and now afflicted mourn,
Except the helpful 'horse of palm', no other strength remains

Transliteration
Kaamam Uzhandhu Varundhinaarkku Emam
Matalalladhu Illai Vali

Explanation
To those who after enjoyment of sexual pleasure suffer (for want of more), there is no help so efficient as the palmyra horse

குறள் 1132
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடலேறும்
நாணினை நீக்கி நிறுத்து

விளக்கம்
எனது உயிரும், உடலும் காதலியின் பிரிவைத் தாங்க முடியாமல் தவிப்பதால், நாணத்தைப் புறந்தள்ளிவிட்டு மடலூர்வதற்குத் துணிந்து விட்டேன்

Couplet 1132
My body and my soul, that can no more endure,
Will lay reserve aside, and mount the 'horse of palm'

Transliteration
Nonaa Utampum Uyirum Matalerum
Naaninai Neekki Niruththu

Explanation
Having got rid of shame, the suffering body and soul save themselves on the palmyra horse

குறள் 1133
நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன் இன்றுடையேன்
காமுற்றார் ஏறும் மடல்

விளக்கம்
நல்ல ஆண்மையும், நாண உணர்வையும் முன்பு கொண்டிருந்த நான், இன்று அவற்றை மறந்து, காதலுக்காக மடலூர்வதை மேற்கொண்டுள்ளேன்

Couplet 1133
I once retained reserve and seemly manliness;
To-day I nought possess but lovers' 'horse of palm'

Transliteration
Naanotu Nallaanmai Pantutaiyen Indrutaiyen
Kaamutraar Erum Matal

Explanation
Modesty and manliness were once my own; now, my own is the palmyra horse that is ridden by the lustful

குறள் 1134
காமக் கடும்புனல் உய்க்குமே நாணொடு
நல்லாண்மை என்னும் புணை

விளக்கம்
காதல் பெருவெள்ளமானது நாணம், நல்ல ஆண்மை எனப்படும் தோணிகளை அடித்துக்கொண்டு போய்விடும் வலிமை வாய்ந்தது

Couplet 1134
Love's rushing tide will sweep away the raft
Of seemly manliness and shame combined

Transliteration
Kaamak Katumpunal Uykkum Naanotu
Nallaanmai Ennum Punai

Explanation
The raft of modesty and manliness, is, alas, carried-off by the strong current of lust

குறள் 1135
தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு
மாலை உழக்கும் துயர்

விளக்கம்
மேகலையையும் மெல்லிய வளையலையும் அணிந்த மங்கை மாலை மலரும் நோயான காதலையும், மடலூர்தல் எனும் வேலையையும் எனக்குத் தந்து விட்டாள்

Couplet 1135
The maid that slender armlets wears, like flowers entwined,
Has brought me 'horse of palm,' and pangs of eventide

Transliteration
Thotalaik Kurundhoti Thandhaal Matalotu
Maalai Uzhakkum Thuyar

Explanation
She with the small garland-like bracelets has given me the palmyra horse and the sorrow that is endured at night

குறள் 1136
மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற
படலொல்லா பேதைக்கென் கண்

விளக்கம்
காதலிக்காக என் கண்கள் உறங்காமல் தவிக்கின்றன; எனவே மடலூர்தலைப் பற்றி நள்ளிரவிலும் நான் உறுதியாக எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேன்

Couplet 1136
Of climbing 'horse of palm' in midnight hour, I think;
My eyes know no repose for that same simple maid

Transliteration
Mataloordhal Yaamaththum Ulluven Mandra
Patalollaa Pedhaikken Kan

Explanation
Mine eyes will not close in sleep on your mistress's account; even at midnight will I think of mounting the palmyra horse

குறள் 1137
கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப்
பெண்ணிற் பெருந்தக்க தில்

விளக்கம்
கொந்தளிக்கும் கடலாகக் காதல் நோய் துன்புறுத்தினாலும்கூடப் பொறுத்துக்கொண்டு, மடலேறாமல் இருக்கும் பெண்ணின் பெருமைக்கு நிகரில்லை

Couplet 1137
There's nought of greater worth than woman's long-enduring soul,
Who, vexed by love like ocean waves, climbs not the 'horse of palm'

Transliteration
Katalanna Kaamam Uzhandhum Mataleraap
Pennin Perundhakka Thil

Explanation
There is nothing so noble as the womanly nature that would not ride the palmyra horse, though plunged a sea of lust

குறள் 1138
நிறையரியர் மன்னளியர் என்னாது காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்

விளக்கம்
பாவம்; இவர், மனத்தில் உள்ளதை ஒளிக்கத் தெரியாதவர்; பரிதாபத்திற்குரியவர்; என்றெல்லாம் பார்க்காமல், ஊர் அறிய வெளிப்பட்டு விடக்கூடியது காதல்

Couplet 1138
In virtue hard to move, yet very tender, too, are we;
Love deems not so, would rend the veil, and court publicity

Transliteration
Niraiyariyar Manaliyar Ennaadhu Kaamam
Maraiyirandhu Mandru Patum

Explanation
Even the Lust (of women) transgresses its secrecy and appears in public, forgetting that they are too chaste and liberal (to be overcome by it)

குறள் 1139
அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேயென் காமம்
மறுகின் மறுகும் மருண்டு

விளக்கம்
என்னைத் தவிர யாரும் அறியவில்லை என்பதற்காக என் காதல் தெருவில் பரவி மயங்கித் திரிகின்றது போலும்!

Couplet 1139
There's no one knows my heart,' so says my love,
And thus, in public ways, perturbed will rove

Transliteration
Arikilaar Ellaarum Endreen Kaamam
Marukin Marukum Maruntu

Explanation
And thus, in public ways, perturbed will rove

குறள் 1140
யாம்கண்ணிற் காண நகுப அறிவில்லார்
யாம்பட்ட தாம்படா ஆறு

விளக்கம்
காதல் நோயினால் வாடுவோரின் துன்பத்தை அனுபவித்தறியாதவர்கள்தான், அந்த நோயினால் வருந்துவோரைப் பார்த்து நகைப்பார்கள்

Couplet 1140
Before my eyes the foolish make a mock of me,
Because they ne'er endured the pangs I now must drie

Transliteration
Yaamkannin Kaana Nakupa Arivillaar
Yaampatta Thaampataa Aaru

Explanation
Even strangers laugh (at us) so as to be seen by us, for they have not suffered

 
Top