திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : குறிப்பறிவுறுத்தல்/Kuripparivuruththal

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1271
கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு

விளக்கம்
வெளியில் சொல்லாமல் மறைக்கப் பார்த்தாலும், நிற்காமல் தடைகடந்து விழிகள் சொல்லக்கூடிய செய்தி ஒன்று உண்டு; அதுதான் பிரிவை விரும்பாத காதல்

Couplet 1271
Thou hid'st it, yet thine eye, disdaining all restraint,
Something, I know not, what, would utter of complaint

Transliteration
Karappinung Kaiyikan Thollaanin Unkan
Uraikkal Uruvadhon Runtu

Explanation
Though you would conceal (your feelings), your painted eyes would not, for, transgressing (their bounds), they tell (me) something

குறள் 1272
கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது

விளக்கம்
கண்நிறைந்த அழகும் மூங்கில் போன்ற தோளும் கொண்ட என் காதலிக்குப் பெண்மைப் பண்பு நிறைந்திருப்பதே பேரழகாகும்

Couplet 1272
The simple one whose beauty fills mine eye, whose shoulders curve
Like bambu stem, hath all a woman's modest sweet reserve

Transliteration
Kanniraindha Kaarikaik Kaamperdhot Pedhaikkup
Penniraindha Neermai Peridhu

Explanation
Unusually great is the female simplicity of your maid whose beauty fills my eyes and whose shoulders resemble the bamboo

குறள் 1273
மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்தை
அணியில் திகழ்வதொன் றுண்டு

விளக்கம்
மணியாரத்திற்குள் மறைந்திருக்கும் நூலைப்போல இந்த மடந்தையின் அழகுக்குள்ளே என்னை மயக்கும் குறிப்பு ஒன்று உளது

Couplet 1273
As through the crystal beads is seen the thread on which they 're strung
So in her beauty gleams some thought cannot find a tongue

Transliteration
Maniyil Thikazhdharu Noolpol Matandhai
Aniyil Thikazhvadhondru Untu

Explanation
There is something that is implied in the beauty of this woman, like the thread that is visible in a garland of gems

குறள் 1274
முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன் றுண்டு

விளக்கம்
மலராத அரும்புக்குள் நறுமணம் அடங்கியிருப்பது போலத்தான் ஒரு பெண்ணின் புன்னகையென்ற அரும்புக்குள் அவளது காதலனைப்பற்றிய நினைவும் நிரம்பியிருக்கிறது

Couplet 1274
As fragrance in the opening bud, some secret lies
Concealed in budding smile of this dear damsel's eyes

Transliteration
Mukaimokkul Ulladhu Naatrampol Pedhai
Nakaimokkul Ulladhon Runtu

Explanation
There is something in the unmatured smile of this maid like the fragrance that is contained in an unblossomed bud

குறள் 1275
செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
தீர்க்கும் மருந்தொன் றுடைத்து

விளக்கம்
வண்ணமிகு வளையல்கள் அணிந்த என் வடிவழகியின் குறும்புத்தனமான பார்வையில், என்னைத் துளைத்தெடுக்கும் துன்பத்தைத் தீர்க்கும் மருந்தும் இருக்கிறது

Couplet 1275
The secret wiles of her with thronging armlets decked,
Are medicines by which my raising grief is checked

Transliteration
Seridhoti Seydhirandha Kallam Urudhuyar
Theerkkum Marundhondru Utaiththu

Explanation
The well-meant departure of her whose bangles are tight-fitting contains a remedy that can cure my great sorrow

குறள் 1276
பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
அன்பின்மை சூழ்வ துடைத்து

விளக்கம்
ஆரத் தழுவி அளவற்ற அன்பு காட்டி அவர் என்னைக் கூடுவதானது மீண்டும் அவர் என்னைப் பிரிந்து செல்லப் போகிற குறிப்பை உணர்த்துவது போல் இருக்கிறதே

Couplet 1276
While lovingly embracing me, his heart is only grieved:
It makes me think that I again shall live of love bereaved

Transliteration
Peridhaatrip Petpak Kalaththal Aridhaatri
Anpinmai Soozhva Thutaiththu

Explanation
The embrace that fills me with comfort and gladness is capable of enduring (my former) sorrow and meditating on his want of love

குறள் 1277
தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை

விளக்கம்
குளிர்ந்த நீர்த் துறைக்கு உரிய காதலன் உடலால் கூடியிருக்கும் போது, உள்ளத்தால் பிரியும் நினைவு கொண்டதை என் வளையல்கள் எனக்கு முன்னரே உணர்ந்து கழன்றன போலும்!

Couplet 1277
My severance from the lord of this cool shore,
My very armlets told me long before

Transliteration
Thannan Thuraivan Thanandhamai Namminum
Munnam Unarndha Valai

Explanation
My bracelets have understood before me the (mental) separation of him who rules the cool seashore

குறள் 1278
நெருநற்றுச் சென்றாரெங் காதலர் யாமும்
எழுநாளேம் மேனி பசந்து

விளக்கம்
நேற்றுத்தான் எம் காதலர் பிரிந்து சென்றார்; எனினும், பல நாட்கள் கழிந்தன என்பது போல் பசலை நிறம் எம்மைப் பற்றிக் கொண்டதே

Couplet 1278
My loved one left me, was it yesterday?
Days seven my pallid body wastes away

Transliteration
Nerunatruch Chendraarem Kaadhalar Yaamum
Ezhunaalem Meni Pasandhu

Explanation
It was but yesterday my lover departed (from me); and it is seven days since my complexion turned sallow

குறள் 1279
தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி அடிநோக்கி
அஃதாண் டவள்செய் தது

விளக்கம்
பிரிவு காரணமாகக் கழலக் கூடிய வளையலையும், மெலிந்து போகக் கூடிய மென்மையான தோளையும் நோக்கியவன் காதலனைத் தொடர்ந்து செல்வதென்ற முடிவைத் தன் அடிகளை நோக்கும் குறிப்பால் உணர்த்தினான்

Couplet 1279
She viewed her tender arms, she viewed the armlets from them slid;
She viewed her feet: all this the lady did

Transliteration
Thotinokki Mendholum Nokki Atinokki
Aqdhaan Tavalsey Thadhu

Explanation
She looked at her bracelets, her tender shoulders, and her feet; this was what she did there (significantly)

குறள் 1280
பெண்ணினாற் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு

விளக்கம்
காதல் வேட்கையைக் கண்களால் உணர்த்திக் காதலனுடன் போவதற்கு இரந்து நிற்கும்போது பெண்மைக்குப் பெண்மை சேர்த்தாற் போன்று இருக்கின்றது

Couplet 1280
To show by eye the pain of love, and for relief to pray,
Is womanhood's most womanly device, men say

Transliteration
Penninaal Penmai Utaiththenpa Kanninaal
Kaamanoi Solli Iravu

Explanation
To express their love-sickness by their eyes and resort to begging bespeaks more than ordinary female excellence

 
Top