திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : கண் விதுப்பழிதல்/Kanvidhuppazhidhal

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1171
கண்டாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாநோய்
தாங்காட்ட யாங்கண் டது

விளக்கம்
கண்கள் செய்த குற்றத்தால்தானே காதல் நோய் ஏற்பட்டது? அதே கண்கள் அந்தக் காதலரைக் காட்டுமாறு கேட்டு அழுவது ஏன்?

Couplet 1171
They showed me him, and then my endless pain
I saw: why then should weeping eyes complain

Transliteration
Kandhaam Kaluzhva Thevankolo Thantaanoi
Thaamkaatta Yaamkan Tadhu

Explanation
As this incurable malady has been caused by my eyes which showed (him) to me, why should they now weep for (him)

குறள் 1172
தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்துணராப்
பைதல் உழப்ப தெவன்

விளக்கம்
விளைவுகளை உணராமல் மயங்கி நோக்கிய மைவிழிகள், இன்று, காதலரைப் பிரிந்ததால் துன்பமுறுவது தம்மால் தான் என அறியாமல் தவிப்பது ஏன்?

Couplet 1172
How glancing eyes, that rash unweeting looked that day,
With sorrow measureless are wasting now away

Transliteration
Therindhunaraa Nokkiya Unkan Parindhunaraap
Paidhal Uzhappadhu Evan?

Explanation
The dyed eyes that (then) looked without foresight, why should they now endure sorrow, without feeling sharply (their own fault)

குறள் 1173
கதுமெனத் தாநோக்கித் தாமே கலுழும்
இதுநகத் தக்க துடைத்து

விளக்கம்
தாமாகவே பாய்ந்து சென்று அவரைப் பார்த்து மகிழ்ந்த கண்கள், இன்று தாமாகவே அழுகின்றன இது நகைக்கத்தக்க ஒன்றாகும்

Couplet 1173
The eyes that threw such eager glances round erewhile
Are weeping now. Such folly surely claims a smile

Transliteration
Kadhumenath Thaanokkith Thaame Kaluzhum
Ithunakath Thakka Thutaiththu

Explanation
They themselves looked eagerly (on him) and now they weep. Is not this to be laughed at ?

குறள் 1174
பெயலாற்றா நீருலந்த உண்கண் உயலாற்றா
உய்வில்நோய் என்கண் நிறுத்து

விளக்கம்
தப்பிப் பிழைக்க முடியாத, தீராத காதல் நோயை எனக்குத் தருவதற்குக் காரணமான என் கண்கள், தாமும் அழ முடியாமல் வற்றிப் போய்விட்டன

Couplet 1174
Those eyes have wept till all the fount of tears is dry,
That brought upon me pain that knows no remedy

Transliteration
Peyalaatraa Neerulandha Unkan Uyalaatraa
Uyvilnoi Enkan Niruththu

Explanation
These painted eyes have caused me a lasting mortal disease; and now they can weep no more, the tears having dried up

குறள் 1175
படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றக்
காமநோய் செய்தவென் கண்

விளக்கம்
கடல் கொள்ளாத அளவுக்குக் காதல் நோய் உருவாகக் காரணமாக இருந்த என் கண்கள், இப்போது தூங்க முடியாமல் துன்பத்தால் வாடுகின்றன

Couplet 1175
The eye that wrought me more than sea could hold of woes,
Is suffering pangs that banish all repose

Transliteration
Patalaatraa Paidhal Uzhakkum Katalaatraak
Kaamanoi Seydhaen Kan

Explanation
Mine eyes have caused me a lust that is greater than the sea and (they themselves) endure the torture of sleeplessness

குறள் 1176
ஓஒ இனிதே எமக்கிந் நோய் செய்தகண்
தாஅம் இதற்பட் டது

விளக்கம்
ஓ! என் காதல் நோய்க்குக் காரணமான கண்கள், என்னைப் போலவே வாடி வருந்துகின்றன. இது எனக்கு மகிழ்ச்சியே!

Couplet 1176
Oho! how sweet a thing to see! the eye
That wrought this pain, in the same gulf doth lie

Transliteration
Oo Inidhe Emakkinnoi Seydhakan
Thaaam Itharpat Tadhu

Explanation
The eyes that have given me this disease have themselves been seized with this (suffering) Oh! I am much delighted

குறள் 1177
உழந்துழந் துள்நீர் அறுக விழைந்திழைந்து
வேண்டி அவர்க்கண்ட கண்

விளக்கம்
அன்று, இழைந்து குழைந்து ஆசையுடன் அவரைக் கண்ட கண்களே! இன்று பிரிந்து சென்றுள்ள அவரை நினைத்துக் தூங்காமலும், துளிக் கண்ணீரும் அற்றுப்போகும் நிலையிலும் துன்பப்படுங்கள்

Couplet 1177
Aching, aching, let those exhaust their stream,
That melting, melting, that day gazed on him

Transliteration
Uzhandhuzhan Thulneer Aruka Vizhaindhizhaindhu
Venti Avarkkanta Kan

Explanation
The eyes that became tender and gazed intently on him, may they suffer so much as to dry up the fountain of their tears

குறள் 1178
பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்றவர்க்
காணா தமைவில கண்

விளக்கம்
என்னை அரவணைக்கும் எண்ணமின்றிக் காதலித்த ஒருவர் இருக்கின்றனர்; அவரைக் காணாமல் என் கண்களுக்கு அமைதியில்லையே!

Couplet 1178
Who loved me once, onloving now doth here remain;
Not seeing him, my eye no rest can gain

Transliteration
Penaadhu Pettaar Ularmanno Matravark
Kaanaadhu Amaivila Kan

Explanation
He is indeed here who loved me with his lips but not with his heart but mine eyes suffer from not seeing him

குறள் 1179
வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
ஆரஞர் உற்றன கண்

விளக்கம்
இன்னும் வரவில்லையே என்பதாலும் தூங்குவதில்லை; வந்துவிட்டாலும் பிறகு தூங்குவதில்லை இப்படியொரு துன்பத்தை அனுபவிப்பவை காதலர்களின் கண்களாகத் தானே இருக்க முடியும்

Couplet 1179
When he comes not, all slumber flies; no sleep when he is there;
Thus every way my eyes have troubles hard to bear

Transliteration
Vaaraakkaal Thunjaa Varindhunjaa Aayitai
Aaragnar Utrana Kan

Explanation
When he is away they do not sleep; when he is present they do not sleep; in either case, mine eyes endure unbearable agony

குறள் 1180
மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால் எம்போல்
அறைபறை கண்ணார் அகத்து.

விளக்கம்
காதல் வேதனையைப் பறைசாற்றிக் காட்டிக் கொடுக்க எம் கண்களேயிருக்கும்போது, யாம் மறைப்பதை அறிந்து கொள்வது ஊரார்க்குக் கடினமல்ல

Couplet 1180
It is not hard for all the town the knowledge to obtain,
When eyes, as mine, like beaten tambours, make the mystery plain

Transliteration
Maraiperal Ooraarkku Aridhandraal Empol
Araiparai Kannaar Akaththu

Explanation
It is not difficult for the people of this place to understand the secret of those whose eyes, like mine, are as it were beaten drums

 
Top