திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : அவர்வயின் விதும்பல்/Avarvayinvidhumpal 

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1261
வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற
நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல்

விளக்கம்
வருவார் வருவார் என வழி பார்த்துப் பார்த்து விழிகளும் ஒளியிழந்தன; பிரிந்து சென்றுள்ள நாட்களைச் சுவரில் குறியிட்டு அவற்றைத் தொட்டுத் தொட்டு எண்ணிப் பார்த்து விரல்களும் தேய்ந்தன

Couplet 1261
My eyes have lost their brightness, sight is dimmed; my fingers worn,
With nothing on the wall the days since I was left forlorn

Transliteration
Vaalatrup Purkendra Kannum Avarsendra
Naalotrith Theyndha Viral

Explanation
My finger has worn away by marking (on the wall) the days he has been absent while my eyes have lost their lustre and begin to fail

குறள் 1262
இலங்கிழாய் இன்று மறப்பினென் தோள்மேல்
கலங்கழியும் காரிகை நீத்து

விளக்கம்
காதலரைப் பிரிந்திருக்கும் நான், பிரிவுத் துன்பம் வாராதிருக்க அவரை மறந்திருக்க முனைந்தால், என் தோள்கள் அழகு நீங்கி மெலிந்து போய் வளையல்களும் கழன்று விழுவது உறுதியடி என் தோழி

Couplet 1262
O thou with gleaming jewels decked, could I forget for this one day,
Henceforth these bracelets from my arms will slip, my beauty worn away

Transliteration
Ilangizhaai Indru Marappinen Tholmel
Kalangazhiyum Kaarikai Neeththu

Explanation
O you bright-jewelled maid, if I forget (him) today, my shoulders will lose their beauty even in the other life and make my bracelets loose

குறள் 1263
உரன்நசைஇ உள்ளம் துணையாகச் சென்றார்
வரல்நசைஇ இன்னும் உளேன்

விளக்கம்
ஊக்கத்தையே உறுதுணையாகக் கொண்டு வெற்றியை விரும்பிச் சென்றுள்ள காதலன், திரும்பி வருவான் என்பதற்காகவே நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்

Couplet 1263
On victory intent, His mind sole company he went;
And I yet life sustain And long to see his face again

Transliteration
Urannasaii Ullam Thunaiyaakach Chendraar
Varalnasaii Innum Ulen

Explanation
I still live by longing for the arrival of him who has gone out of love for victory and with valour as his guide

குறள் 1264
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக்
கோடுகொ டேறுமென் நெஞ்சு

விளக்கம்
காதல் வயப்பட்டுக் கூடியிருந்து பிரிந்து சென்றவர் எப்போது வருவார் என்று என் நெஞ்சம், மரத்தின் உச்சிக் கொம்பில் ஏறிப் பார்க்கின்றது

Couplet 1264
He comes again, who left my side, and I shall taste love's joy,'-
My heart with rapture swells, when thoughts like these my mind employ

Transliteration
Kootiya Kaamam Pirindhaar Varavullik
Kotuko Terumen Nenju

Explanation
My heart is rid of its sorrow and swells with rapture to think of my absent lover returning with his love

குறள் 1265
காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணாரக் கண்டபின்
நீங்குமென் மென்தோள் பசப்பு

விளக்கம்
கண்ணார என் கணவனைக் காண்பேனாக; கண்டபிறகே என் மெல்லிய தோளில் படர்ந்துள்ள பசலை நிறம் நீங்கும்

Couplet 1265
O let me see my spouse again and sate these longing eyes!
That instant from my wasted frame all pallor flies

Transliteration
Kaankaman Konkanaik Kannaarak Kantapin
Neengumen Mendhol Pasappu

Explanation
May I look on my lover till I am satisfied and thereafter will vanish the sallowness of my slender shoulders

குறள் 1266
வருகமன் கொண்கண் ஒருநாட் பருகுவன்
பைதல்நோய் எல்லாம் கெட

விளக்கம்
என்னை வாடவிட்டுப் பிரிந்துள்ள காதலன், ஒருநாள் வந்துதான் ஆகவேண்டும் வந்தால் என் துன்பம் முழுவதும் தீர்ந்திட அவனிடம் இன்பம் துய்ப்பேன்

Couplet 1266
O let my spouse but come again to me one day!
I'll drink that nectar: wasting grief shall flee away

Transliteration
Varukaman Konkan Orunaal Parukuvan
Paidhalnoi Ellaam Keta

Explanation
May my husband return some day; and then will I enjoy (him) so as to destroy all this agonizing sorrow

குறள் 1267
புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன் கொல்லோ கலப்பேன்கொல்
கண்ணன்ன கேளிர் வரின்

விளக்கம்
கண்ணின் மணியாம் என் காதலர் வந்தவுடன், பிரிந்திருந்த துயரின் காரணமாக அவருடன் ஊடல், கொள்வேனோ? அல்லது கட்டித் தழுவிக் கொள்வேனோ? அல்லது ஊடுதல் கூடுதல் ஆகிய இரண்டையும் இணைத்துச் செய்வேனோ? ஒன்றுமே புரியவில்லையே எனக்கு; அந்த இன்பத்தை நினைக்கும்போது

Couplet 1267
Shall I draw back, or yield myself, or shall both mingled be,
When he returns, my spouse, dear as these eyes to me

Transliteration
Pulappenkol Pulluven Kollo Kalappenkol
Kananna Kelir Viran

Explanation
On the return of him who is as dear as my eyes, am I displeased or am I to embrace (him); or am I to do both?

குறள் 1268
வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன் மனைகலந்து
மாலை அயர்கம் விருந்து

விளக்கம்
தலைவன், தான் மேற்கொண்டுள்ள செயலில் வெற்றி பெறுவானாக; அவன் வெண்றால் என் மனைவியுடன் எனக்கு மாலைப்பொழுதில் இன்ப விருந்துதான்

Couplet 1268
O would my king would fight, o'ercome, devide the spoil;
At home, to-night, the banquet spread should crown the toil

Transliteration
Vinaikalandhu Vendreeka Vendhan Manaikalandhu
Maalai Ayarkam Virundhu

Explanation
Let the king fight and gain (victories); (but) let me be united to my wife and feast the evening

குறள் 1269
ஒருநாள் எழுநாள்போல் செல்லும்சேண் சென்றார்
வருநாள்வைத் தேங்கு பவர்க்கு

விளக்கம்
நெடுந்தொலைவு சென்ற காதலர் திரும்பி வரும் நாளை எதிர்பார்த்து ஏங்குபவர்க்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு யுகமாகத் தோன்றும்

Couplet 1269
One day will seem like seven to those who watch and yearn
For that glad day when wanderers from afar return

Transliteration
Orunaal Ezhunaalpol Sellumsen Sendraar
Varunaalvaiththu Engu Pavarkku

Explanation
To those who suffer waiting for the day of return of their distant lovers one day is as long as seven days

குறள் 1270
பெறினென்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உறினென்னாம்
உள்ளம் உடைந்துக்கக் கால்

விளக்கம்
துன்பத்தைத் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் மனம் நிலையிழந்து போயிவிடுமானால், பிறகு ஒருவரையொருவர் திரும்பச் சந்திப்பதனாலோ, சந்தித்துக் கூடவதினாலோ, என்ன பயன்?

Couplet 1270
What's my return, the meeting hour, the wished-for greeting worth,
If she heart-broken lie, with all her life poured forth

Transliteration
Perinennaam Petrakkaal Ennaam Urinennaam
Ullam Utaindhukkak Kaal

Explanation
After (my wife) has died of a broken heart, what good will there be if she is to receive me, has received me, or has even embraced me?

 
Top