திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : புறங்கூறாமை/Purangooraamai

இயல்/Iyal : இல்லறவியல்/Illaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 181
அறங்கூறா னல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறா னென்றல் இனிது

விளக்கம்
அறநெறியைப் போற்றாமலும், அவ்வழியில் நடக்காமலும்கூட இருக்கின்ற சிலர் மற்றவர்களைப் பற்றிப் புறம் பேசாமல் இருந்தால், அது அவர்களுக்கு நல்லது

Couplet 181
Though virtuous words his lips speak not, and all his deeds are ill
If neighbour he defame not, there's good within him still

Transliteration
Arangooraan Alla Seyinum Oruvan
Purangooraan Endral Inidhu

Explanation
Though one do not even speak of virtue and live in sin, it will be well if it be said of him "he does not backbite."

குறள் 182
அறனழீஇ யல்லவை செய்தலின் தீதே
புறனழீஇப் பொய்த்து நகை

விளக்கம்
ஒருவரை நேரில் பார்க்கும் பொழுது பொய்யாகச் சிரித்துப் பேசிவிட்டு, அவர் இல்லாத இடத்தில் அவரைப் பற்றிப் பொல்லாங்கு பேசுவது அறவழியைப் புறக்கணித்து விட்டு, அதற்கு மாறான காரியங்களைச் செய்வதைவிடக் கொடுமையானது

Couplet 182
Than he who virtue scorns, and evil deeds performs, more vile,
Is he that slanders friend, then meets him with false smile

Transliteration
Aranazheei Allavai Seydhalin Theedhe
Puranazheeip Poiththu Nakai

Explanation
To smile deceitfully (in another's presence) after having reviled him to his destruction (behind his back) is a greater evil than the commission of (every other) sin and the destruction of (every) virtue

குறள் 183
புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலிற் சாதல்
அறங்கூறும் ஆக்கந் தரும்

விளக்கம்
கண்ட இடத்தில் ஒன்றும், காணாத இடத்தில் வேறொன்றுமாகப் புறங்கூறிப் பொய்மையாக நடந்து உயிர் வாழ்வதைவிடச் சாவது நன்று

Couplet 183
Tis greater gain of virtuous good for man to die,
Than live to slander absent friend, and falsely praise when nigh

Transliteration
Purangoorip Poiththuyir Vaazhdhalin Saadhal
Arangootrum Aakkath Tharum

Explanation
Death rather than life will confer upon the deceitful backbiter the profit which (the treatises on) virtue point out

குறள் 184
கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல்

விளக்கம்
நேருக்கு நேராக ஒருவரது குறைகளைக் கடுமையாகச் சொன்னாலும் சொல்லலாம், ஆனால் பின் விளைவுகளை எண்ணிப் பார்க்காமல் நேரில் இல்லாத ஒருவரைப் பற்றிக் குறை கூறுவது தவறு

Couplet 184
In presence though unkindly words you speak, say not
In absence words whose ill result exceeds your thought

Transliteration
Kannindru Kannarach Chollinum Sollarka
Munnindru Pinnokkaach Chol

Explanation
Though you speak without kindness before another's face speak not in his absence words which regard not the evil subsequently resulting from it

குறள் 185
அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும்

விளக்கம்
ஒருவன் பிறரைப்பற்றிப் புறம் பேசுகிற சிறுமைத்தன்மையைக்கொண்டே அவன் அறவழி நிற்பவன் அல்லன் என்பதை எளிதில் தெரிந்து கொள்ளலாம்

Couplet 185
The slanderous meanness that an absent friend defames,
'This man in words owns virtue, not in heart,' proclaims

Transliteration
Aranjollum Nenjaththaan Anmai Puranjollum
Punmaiyaar Kaanap Patum

Explanation
The emptiness of that man's mind who (merely) praises virtue will be seen from the meanness of reviling another behind his back

குறள் 186
பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளுந்
திறன்தெரிந்து கூறப் படும்

விளக்கம்
பிறர்மீது ஒருவன் புறங்கூறித் திரிகிறான் என்றால் அவனது பழிச் செயல்களை ஆராய்ந்து அவற்றில் கொடுமையானவைகளை அவன் மீது கூற நேரிடும்

Couplet 186
Who on his neighbours' sins delights to dwell,
The story of his sins, culled out with care, the world will tell

Transliteration
Piranpazhi Kooruvaan Thanpazhi Yullum
Thirandherindhu Koorap Patum

Explanation
The character of the faults of that man who publishes abroad the faults of others will be sought out and published

குறள் 187
பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றா தவர்

விளக்கம்
இனிமையாகப் பழகி நட்புறவைத் தொடரத் தெரியாதவர்கள், நட்புக் கெடுமளவுக்குப் புறங்கூறி நண்பர்களை இழந்து விடுவார்கள்

Couplet 187
With friendly art who know not pleasant words to say,
Speak words that sever hearts, and drive choice friends away

Transliteration
Pakachchollik Kelirp Pirippar Nakachcholli
Natpaatal Thetraa Thavar

Explanation
Those who know not to live in friendship with amusing conversation will by back-biting estrange even their relatives

குறள் 188
துன்னியார் குற்றமுந் தூற்றும் மரபினர்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு

விளக்கம்
நெருங்கிப் பழகியவரின் குறையைக்கூடப் புறம் பேசித் தூற்றுகிற குணமுடையவர்கள் அப்படிப் பழகாத அயலாரைப் பற்றி என்னதான் பேச மாட்டார்கள்?

Couplet 188
Whose nature bids them faults of closest friends proclaim
What mercy will they show to other men's good name

Transliteration
Thunniyaar Kutramum Thootrum Marapinaar
Ennaikol Edhilaar Maattu

Explanation
What will those not do to strangers whose nature leads them to publish abroad the faults of their intimate friends ?

குறள் 189
அறனோக்கி யாற்றுங்கொல் வையம் புறனோக்கிப்
புன்சொ லுரைப்பான் பொறை

விளக்கம்
ஒருவர் நேரில் இல்லாதபோது பழிச்சொல் கூறுவோனுடைய உடலை `இவனைச் சுமப்பதும் அறமே' என்று கருதித்தான் நிலம் சுமக்கிறது

Couplet 189
Tis charity, I ween, that makes the earth sustain their load
Who, neighbours' absence watching, tales or slander tell abroad

Transliteration
Arannokki Aatrungol Vaiyam Purannokkip
Punsol Uraippaan Porai

Explanation
The world through charity supports the weight of those who reproach others observing their absence

குறள் 190
ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னு முயிர்க்கு

விளக்கம்
பிறர் குற்றத்தைக் காண்பவர்கள் தமது குற்றத்தையும் எண்ணிப் பார்ப்பார்களேயானால் புறங்கூறும் பழக்கமும் போகும்; வாழ்க்கையும் நிம்மதியாக அமையும்

Couplet 190
If each his own, as neighbours' faults would scan,
Could any evil hap to living man

Transliteration
Edhilaar Kutrampol Thangutrang Kaankirpin
Theedhunto Mannum Uyirkku

Explanation
If they observed their own faults as they observe the faults of others, would any evil happen to men ?

 
Top