திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : அடக்கம் உடைமை/Atakkamutaimai

இயல்/Iyal : இல்லறவியல்/Illaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 121
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும்

விளக்கம்
அடக்கம் அழியாத புகழைக் கொடுக்கும் அடங்காமை வாழ்வையே இருளாக்கி விடும்

Couplet 121
Control of self does man conduct to bliss th' immortals share;
Indulgence leads to deepest night, and leaves him there

Transliteration
Atakkam Amararul Uykkum Atangaamai
Aarirul Uyththu Vitum

Explanation
Self-control will place (a man) among the Gods; the want of it will drive (him) into the thickest darkness (of hell)

குறள் 122
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு

விளக்கம்
மிக்க உறுதியுடன் காக்கப்படவேண்டியது அடக்கமாகும் அடக்கத்தைவிட ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறொன்றும் இல்லை

Couplet 122
Guard thou as wealth the power of self-control;
Than this no greater gain to living soul

Transliteration
Kaakka Porulaa Atakkaththai Aakkam
Adhaninooung Killai Uyirkku

Explanation
Let self-control be guarded as a treasure; there is no greater source of good for man than that

குறள் 123
செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்
தாற்றின் அடங்கப் பெறின்

விளக்கம்
அறிந்து கொள்ள வேண்டியவற்றை அறிந்து அதற்கேற்ப அடக்கத்துடன் நடந்து கொள்பவரின் பண்பை உணர்ந்து பாராட்டுகள் குவியும்

Couplet 123
If versed in wisdom's lore by virtue's law you self restrain
Your self-repression known will yield you glory's gain

Transliteration
Serivarindhu Seermai Payakkum Arivarindhu
Aatrin Atangap Perin

Explanation
Knowing that self-control is knowledge, if a man should control himself, in the prescribed course, such self-control will bring him distinction among the wise

குறள் 124
நிலையின் திரியா தடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது

விளக்கம்
உறுதியான உள்ளமும், அத்துடன் ஆர்ப்பாட்டமற்ற அடக்க உணர்வும் கொண்டவரின் உயர்வு, மலையைவிடச் சிறந்தது எனப் போற்றப்படும்

Couplet 124
In his station, all unswerving, if man self subdue,
Greater he than mountain proudly rising to the view

Transliteration
Nilaiyin Thiriyaadhu Atangiyaan Thotram
Malaiyinum Maanap Peridhu

Explanation
More lofty than a mountain will be the greatness of that man who without swerving from his domestic state, controls himself

குறள் 125
எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து

விளக்கம்
பணிவு என்னும் பண்பு, எல்லார்க்கும் நலம் பயக்கும் ஏற்கனவே செல்வர்களாக இருப்பவர்களுக்கு அந்தப் பண்பு, மேலும் ஒரு செல்வமாகும்

Couplet 125
To all humility is goodly grace; but chief to them
With fortune blessed, -'tis fortune's diadem

Transliteration
Ellaarkkum Nandraam Panidhal Avarullum
Selvarkke Selvam Thakaiththu

Explanation
Humility is good in all; but especially in the rich it is (the excellence of) higher riches

குறள் 126
ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து

விளக்கம்
உறுப்புகளை ஓர் ஓட்டுக்குள் அடக்கிக் கொள்ளும் ஆமையைப் போல் ஐம்பொறிகளையும் அடக்கியாளும் உறுதி, காலமெல்லாம் வாழ்க்கைக்குக் காவல் அரணாக அமையும்

Couplet 126
Like tortoise, who the five restrains
In one, through seven world bliss obtains

Transliteration
Orumaiyul Aamaipol Aindhatakkal Aatrin
Ezhumaiyum Emaap Putaiththu

Explanation
1 7 Should one throughout a single birth, like a tortoise keep in his five senses, the fruit of it will prove a

குறள் 127
யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்காற்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு

விளக்கம்
ஒருவர் எதைக் காத்திட முடியாவிட்டாலும் நாவையாவது அடக்கிக் காத்திட வேண்டும் இல்லையேல் அவர் சொன்ன சொல்லே அவர் துன்பத்துக்குக் காரணமாகி விடும்

Couplet 127
Whate'er they fail to guard, o'er lips men guard should keep;
If not, through fault of tongue, they bitter tears shall weep

Transliteration
Yaakaavaa Raayinum Naakaakka Kaavaakkaal
Sokaappar Sollizhukkup Pattu

Explanation
Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of speech and the consequent misery will ensue

குறள் 128
ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
நன்றாகா தாகி விடும்

விளக்கம்
ஒரு குடம் பாலில் துளி நஞ்சுபோல், பேசும் சொற்களில் ஒரு சொல் தீய சொல்லாக இருந்து துன்பம் விளைவிக்குமானாலும், அந்தப் பேச்சில் உள்ள நல்ல சொற்கள் அனைத்தும் தீயவாகிவிடும்

Couplet 128
Though some small gain of good it seem to bring,
The evil word is parent still of evil thing

Transliteration
Ondraanun Theechchol Porutpayan Untaayin
Nandraakaa Thaaki Vitum

Explanation
If a man's speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned into evil

குறள் 129
தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினாற் சுட்ட வடு

விளக்கம்
நெருப்பு சுட்ட புண்கூட ஆறி விடும்; ஆனால் வெறுப்புக் கொண்டு திட்டிய சொற்கள் விளைத்த துன்பம் ஆறவே ஆறாது

Couplet 129
In flesh by fire inflamed, nature may thoroughly heal the sore;
In soul by tongue inflamed, the ulcer healeth never more

Transliteration
Theeyinaar Suttapun Ullaarum Aaraadhe
Naavinaar Sutta Vatu

Explanation
The wound which has been burnt in by fire may heal, but a wound burnt in by the tongue will never heal

குறள் 130
கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து

விளக்கம்
கற்பவை கற்றுச், சினம் காத்து, அடக்கமெனும் பண்பு கொண்டவரை அடைந்திட அறமானது வழிபார்த்துக் காத்திருக்கும்

Couplet 130
Who learns restraint, and guards his soul from wrath,
Virtue, a timely aid, attends his path

Transliteration
Kadhangaaththuk Katratangal Aatruvaan Sevvi
Arampaarkkum Aatrin Nuzhaindhu

Explanation
Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, possessed of learning and self-control, guards himself against anger

 
Top