திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : அறன் வலியுறுத்தல்/Aran Valiyuruththal

இயல்/Iyal : பாயிரவியல்/Paayiraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 31
சிறப்பீனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு

விளக்கம்
சிறப்பையும், செழிப்பையும் தரக்கூடிய அறவழி ஒன்றைத்தவிர ஆக்கமளிக்கக் கூடிய வழி வேறென்ன இருக்கிறது?

Couplet 31
It yields distinction, yields prosperity; what gain
Greater than virtue can a living man obtain

Transliteration
Sirappu Eenum Selvamum Eenum Araththinooungu
Aakkam Evano Uyirkku

Explanation
Virtue will confer heaven and wealth; what greater source of happiness can man possess ?

குறள் 32
அறத்தினூஉங் காக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு

விளக்கம்
நன்மைகளின் விளைநிலமாக இருக்கும் அறத்தைப் போல் ஒருவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக்கூடியது எதுவுமில்லை; அந்த அறத்தை மறப்பதை விடத் தீமையானதும் வேறில்லை

Couplet 32
No greater gain than virtue aught can cause;
No greater loss than life oblivious of her laws

Transliteration
Araththinooungu Aakkamum Illai Adhanai
Maraththalin Oongillai Ketu

Explanation
There can be no greater source of good than (the practice of) virtue; there can be no greater source of evil than the forgetfulness of it

குறள் 33
ஒல்லும் வகையான அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்

விளக்கம்
செய்யக்கூடிய செயல்கள் எவை ஆயினும், அவை எல்லா இடங்களிலும் தொய்வில்லாத அறவழியிலேயே செய்யப்பட வேண்டும்

Couplet 33
To finish virtue's work with ceaseless effort strive,
What way thou may'st, where'er thou see'st the work may thrive

Transliteration
Ollum Vakaiyaan Aravinai Ovaadhe
Sellumvaai Ellaanj Cheyal

Explanation
As much as possible, in every way, incessantly practise virtue

குறள் 34
மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற

விளக்கம்
மனம் தூய்மையாக இருப்பதே அறம்; மற்றவை ஆரவாரத்தைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை

Couplet 34
Spotless be thou in mind! This only merits virtue's name;
All else, mere pomp of idle sound, no real worth can claim

Transliteration
Manaththukkan Maasilan Aadhal Anaiththu Aran
Aakula Neera Pira

Explanation
Let him who does virtuous deeds be of spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain show

குறள் 35
அழுக்கா றவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்ற தறம்

விளக்கம்
பொறாமை, பேராசை, பொங்கும் கோபம், புண்படுத்தும் சொல் ஆகிய இந்த நான்கும் அறவழிக்குப் பொருந்தாதவைகளாகும்

Couplet 35
Tis virtue when, his footsteps sliding not through envy, wrath,
Lust, evil speech-these four, man onwards moves in ordered path

Transliteration
Azhukkaaru Avaavekuli Innaachchol Naankum
Izhukkaa Iyandradhu Aram

Explanation
That conduct is virtue which is free from these four things, viz, malice, desire, anger and bitter speech

குறள் 36
அன்றறிவாம் என்னா தறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை

விளக்கம்
பிறகு பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்று நாள் கடத்தாமல் அறவழியை மேற்கொண்டால் அது ஒருவர் இறந்தபின் கூட அழியாப் புகழாய் நிலைத்துத் துணை நிற்கும்

Couplet 36
Do deeds of virtue now Say not, 'To-morrow we'll be wise';
Thus, when thou diest, shalt thou find a help that never dies

Transliteration
Andrarivaam Ennaadhu Aranjeyka Matradhu
Pondrungaal Pondraath Thunai

Explanation
Defer not virtue to another day; receive her now; and at the dying hour she will be your undying friend

குறள் 37
அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோ டூர்ந்தான் இடை

விளக்கம்
அறவழியில் நடப்பவர்கள் பல்லக்கில் உட்கார்ந்து செல்பவர்களைப் போல வாழ்க்கையில் வரும் இன்ப துன்பங்கள் இரண்டையும் எளியவாகக் கருதி மகிழ்வுடன் பயணத்தை மேற்கொள்வார்கள் தீய வழிக்குத் தங்களை ஆட்படுத்திக் கொண்டவர்களோ பல்லக்கைத் தூக்கிச் சுமப்பவர்களைப் போல இன்பத்திலும் அமைதி கொள்ளாமல், துன்பத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளும் மனப்பக்குவமின்றி வாழ்வையே பெரும் சுமையாகக் கருதுவார்கள்

Couplet 37
Needs not in words to dwell on virtue's fruits: compare
The man in litter borne with them that toiling bear

Transliteration
Araththaaru Ithuvena Ventaa Sivikai
Poruththaanotu Oorndhaan Itai

Explanation
The fruit of virtue need not be described in books; it may be inferred from seeing the bearer of a palanquin and the rider therein

குறள் 38
வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்

விளக்கம்
பயனற்றதாக ஒருநாள்கூடக் கழிந்து போகாமல், தொடர்ந்து நற்செயல்களில் ஈடுபடுபவருக்கு வாழ்க்கைப் பாதையைச் சீராக்கி அமைத்துத் தரும் கல்லாக அந்த நற்செயல்களே விளங்கும்

Couplet 38
If no day passing idly, good to do each day you toil,
A stone it will be to block the way of future days of moil

Transliteration
Veezhnaal Pataaamai Nandraatrin Aqdhoruvan
Vaazhnaal Vazhiyataikkum Kal

Explanation
If one allows no day to pass without some good being done, his conduct will be a stone to block up the passage to other births

குறள் 39
அறத்தான் வருவதே இன்பமற் றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல

விளக்கம்
தூய்மையான நெஞ்சுடன் நடத்தும் அறவழி வாழ்க்கையில் வருகின்ற புகழால் ஏற்படுவதே இன்பமாகும் அதற்கு மாறான வழியில் வருவது புகழும் ஆகாது; இன்பமும் ஆகாது

Couplet 39
What from virtue floweth, yieldeth dear delight;
All else extern, is void of glory's light

Transliteration
Araththaan Varuvadhe Inpam Mar Rellaam
Puraththa Pukazhum Ila

Explanation
Only that pleasure which flows from domestic virtue is pleasure; all else is not pleasure, and it is without praise

குறள் 40
செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி

விளக்கம்
பழிக்கத் தக்கவைகளைச் செய்யாமல் பாராட்டத்தக்க அறவழிச் செயல்களில் நாட்டம் கொள்வதே ஒருவர்க்குப் புகழ் சேர்க்கும்

Couplet 40
Virtue' sums the things that should be done;
'Vice' sums the things that man should shun

Transliteration
Seyarpaala Thorum Arane Oruvarku
Uyarpaala Thorum Pazhi

Explanation
That is virtue which each ought to do, and that is vice which each should shun

 
Top