ஒளவையார் அருளிச்செய்த கொன்றை வேந்தன்

கொன்றை வேந்தன்/Konrai Venthan

நகர வருக்கம்/Nagara Varukkam

48  நல்லிணக்கம் அல்லது அல்லல் படுத்தும்

விளக்கம்
நல்லோர் நட்பு இல்லையேல், அல்லல் படுவோம்

Transliteration
Nal inakkam allal paduththum

English Translation
Conflicting views can only cause distress

49  நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்றும் இல்லை

விளக்கம்
நாடு செழித்திருக்குமானால் எவருக்கும் இன்பமே.

Transliteration
Naadu yenkum vazhak kedu ondrum illai

English Translation
Prosperity of the citizens reduces misery in the land.

50  நிற்கக் கற்றல் சொல் திறம்பாமை

விளக்கம்
சொன்ன சொல் தவறாது இருத்தலே, நிலையான கல்வி கற்றதற்கு அழகு

Transliteration
Nirkak karral sol thirambaavai

English Translation
Learned men do not deviate from their words.

51  நீரகம் பொருந்திய ஊரகத்து இரு

விளக்கம்
நீர் நிறைந்த ஊரில் வசிக்க வேண்டும்

Transliteration
Neer agam porundhiya oor agaththiru

English Translation
Live only in places with good water resources.

52  நுண்ணிய கருமமும் எண்ணித் துணி

விளக்கம்
சிறிய கார்யமாக இருந்தாலும், யோசித்து செயல் பட வேண்டும்

Transliteration
Nunnniya karumamum enniththuni

English Translation
Evaluate before attempting even the simplest task

53  நூல்முறை தெரிந்து சீலத்து ஒழுகு

விளக்கம்
நல்ல நூல்களைப் பயின்று, ஒழுக்கத்தோடு நடந்து கொள்

Transliteration
Noon murai therindhu seelaththu ozhuku

English Translation
Learn good values and then follow accordingly

54  நெஞ்சை ஒளித்து ஒரு வஞ்சகம் இல்லை

விளக்கம்
நமக்குத் தெரியாமல் ஒருவருக்கு வஞ்சனை செய்ய முடியாது.

Transliteration
Nenjai oliththu oru vanjagam illai

English Translation
Betrayal cannot be hidden from your conscience

55  நேரா நோன்பு சீராகாது

விளக்கம்
மனம் ஒப்பி செய்யாத எந்த விரதமும் சிறப்பாக முடியாது

Transliteration
Neraa noonbu seer aagaathu

English Translation
A job not done well is not a job to be proud of.

56  நைபவர் எனினும் நொய்ய உரையேல்

விளக்கம்
சக்தியற்றவர் இடத்தும் மனம் நோகுமாறு பேசக்கூடாது

Transliteration
Naibavar eninum noiya uraiyel

English Translation
Do not insult even those at the bottom.

57  நொய்யவர் என்பவர் வெய்யவர் ஆவர்

விளக்கம்
சிறியவர்களும் செய்யும் கார்யத்தால் சிறந்தவர் ஆவர்

Transliteration
Noiyavar enbavar veiyavar aavar

English Translation
Even the poor could one day rise above

58  நோன்பு என்பது கொன்று தின்னாமை

விளக்கம்
உயிரைக் கொன்று அதை உண்ணாமல் இருப்பதே விரதமாகும்

Transliteration
Noonbu enbathu kondru thinnaamai

English Translation
Penance to God is to avoid killing animals to eat.

 
Top