பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை/Theeraatha Vilaiyattup Pillai

பாடல் 1
தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை-கண்ணன்
தெருவிலே பெண்களுக் கோயாத தொல்லை. (தீராத)

தின்னப் பழங்கொண்டு தருவான்;-பாதி
தின்கின்ற போதிலே தட்டிப் பறிப்பான்;
என்னப்பன் என்னையன் என்றால்-அதனை
எச்சிற் படுத்திக் கடித்துக் கொடுப்பான். (தீராத)

தேனொத்த பண்டங்கள் கொண்டு-என்ன
செய்தாலும் எட்டாத உயரத்தில் வைப்பான்;
மானொத்த பெண்ணடி என்பான்-சற்று
மனமகிழும் நேரத்தி லேகிள்ளி விடுவான். (தீராத)

அழகுள்ள மலர்கொண்டு வந்தே-என்னை
அழஅழச் செய்துபின் “கண்ணை மூடிக்கொள்;
குழலிலே சூட்டுவேன்” என்பான்-என்னைக்
குருடாக்கி மலரினைத் தோழிக்கு வைப்பான். (தீராத)

பின்னலைப் பின்னின் றிழப்பான்;-தலை
பின்னே திரும்புமுன் னேசென்று மறைவான்;
வன்னப் புதுச்சேலை தனிலே-புழுதி
வாரிச் சொரிந்தே வருத்திக் குலைப்பான். (தீராத)

புல்லாங் குழல்கொண்டு வருவான்-அமுது
பொங்கித் ததும்புநற் கீதம் படிப்பான்,
கள்ளர்ல் மயங்குவது போலே அதைக்
கண்மூடி வாய்திறந் தேகேட் டிருப்போம். (தீராத)

அங்காந் திருக்கும்வாய் தனிலே-கண்ணன்
ஆறேழு கட்டெறும் பைப்போட்டு விடுவான்;
எங்காகிலும் பார்த்த துண்டோ?-கண்ணன்
எங்களைச் செய்கின்ற வேடிக்கை யொன்றோ? (தீராத)
விளையாட வாவென் றழைப்பான்;-வீட்டில்
வேலையென் றாலதைக் கேளா திழுப்பான்;
இளையாரொ டாடிக் குதிப்பான்;-எம்மை
இடையிற் பிரிந்துபோய் வீட்டிலே சொல்வான (தீராத)

அம்மைக்கு நல்லவன்,கண்டீர்!-மூளி
அத்தைக்கு நல்லவன்,தந்தைக்கு மஃதே,
எம்மைத் துயர்செய்யும் பெரியோர்-வீட்டில்
யாவர்க்கும் நல்லவன் போலே நடப்பான். (தீராத)

கோளுக்கு மிகவுஞ் சமர்த்தன்;-பொய்மை
சூத்திரம் பழிசொலக் கூசாக் சழக்கன்;
ஆளுக் கிசைந்தபடி பேசித்-தெருவில்
அத்தனை பெண்களையும் ஆகா தடிப்பான். (தீராத)

Transliteration
Theeraatha vilaiyattu pillai-kannan
theruvile pengaluk koyaatha thollai.(theeraatha)

Thinna pazhangondu tharuvaan;-paathi
thinkinra poathile thattip paripaan;
yennappan yennaiyan yendraal-athanai
yechchir paduthik kadithuk kodupaan.(theeraatha)

Thenoththa pandangal kondu-yenna
seithaalum yettatha uyarathil vaippan;
maanoththa pennadi yenpaan-satru
manamahizhum nerathile killi viduvan.(theeraatha)

azhagulla malarkondu vanthe-yennai
azhaazhach seithapin kannai moodikkol;
kuzhalile soottuven yenbaan-yennaik
kurudaakki malarinaith thozhiku vaippa.(theeraatha)

Pinnalaip pinnin rizhappan;-thalai
pinne thriumbumun nesendru maraivaan;
vanna pudhuselai thanile-pizhuthi
vaari sorinthe varuththik kulaipaan.(theeraatha)

Pullang kuzhalalkondi varuvaan-amuthu
pongith thathumpunar geetham padippan,
kallarl mayanguvathu pole athaik
kanmoodi vaaithiran tehket tirupom.(theeraatha)

Angaanth thirukumvaai thanile-kannan
aarezhu katterum paipoattu viduvaan;
yengaagilum paartha thundo? Kannan
yengalaichseikindra vedikkai yondro?(theeraatha)

Vilaiyaada vaaventrazhaippan;-veetil
velaiyen traalathaik kelaathizhuppan;
ilaiyaaro daadik kudhippan;- yemmai
idaiyir pirinthupoi veetile solvaana (theeraatha)

ammaiku nallavan,kandeer!-mooli
athtahiku nallavan,thandhaiku maggthe,
yemmaith thuyarseiyum periyor-veetil
yaavarkum nallavan pole nadappan.(theeraatha)

koluku migavunj samarththan;-poimai
soothiram pazhisolak koosaak sazhakkan;
aaluk kisaintha padi pesith-theruvil
aththanai pengalaium aagaa thadippan.(theeraatha)

 
Top