பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

சென்றது மீளாது/Sentrathu Meelaathu

பாடல் 1
சென்றதினி மீளாது,மூடரே!நீர்
எப்போதும் சென்றதையே சிந்தை செய்து
கொன்றழிக்கும் கவலையெனும் குழியில் வீழ்ந்து
குமையாதீர்!சென்றதனைக் குறித்தல் வேண்டாம்
இன்றுபுதி தாய்ப்பிறந்தோம் என்று நீவிர்
எண்ணமதைத் திண்ணமுற இசைத்துக் கொண்டு
தின்றுவிளை யாடியின்புற் றிருந்து வாழ்வீர்;
தீமையெலாம் அழிந்துபோம்,திரும்பி வாரா.

Transliteration
Sentrathini meelaathu moodare!neer
yeppothum sentrathaiye sinthai seithu
kondralzhikkum kavalaiyenum kuzhiyil veezhnthu
kumaiyaatheer!sendrathanaik kuriththal vendaam
indruputhi thaaippiranthom yendru neevir
yennamathaith thinnamura isaiththuk kondu
thindruvilai yaadiyinpur trirunthu vaazhveer
theemaiyelaam azhinthupom thirumpi vaaraa

 
Top