பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

பொய்யோ?மெய்யோ?/Poiyyo Meiyyo

பாடல் 1
நிற்பதுவே,நடப்பதுவே,பறப்பதுவே,நீங்களெல்லாம்
சொற்பனந் தானோ?-பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
கற்பதுவே,கேட்பதுவே,கருதுவதே,நீங்க ளெல்லாம்
அற்பமாயைகளோ?-உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ?

வானகமே,இளவெயிலே,மரச்செறிவே,நீங்களெல்லாம்
கானலின் நீரோ?-வெறுங் காட்சிப் பிழைதானோ?
போன தெல்லாம் கனவினைப்போற் புதைந்தழிந்தே போனதனால்
நானுமோர் கனவோ?-இந்த ஞாலமும் பொய்தானோ?

கால மென்றே ஒரு நினைவும் காட்சியென்றே பலநினைவும்
கோலமும் பொய்களோ?-அங்குக் குணங்களும் பொய்களோ?
சோலையிலே மரங்க ளெல்லாம் தோன்றுவதோர் விதையிலென்றால்,
சோலை பொய்யாமோ?-இதைச் சொல்லொடு சேர்ப்பாரோ?

காண்பவெல்லாம் மறையுமென்றால் மறைந்ததெல்லாம் காண்ப மன்றோ?
வீண்படு பொய்யிலே-நித்தம் விதிதொடர்ந் திடுமோ?
காண்பதுவே உறுதிகண்டோம் காண்பதல்லால் உறுதில்லை
காண்பது சக்தியாம்-இந்தக் காட்சி நித்தியமாம்.

Transliteration
Nirpathuve,nadappathuve,parappathuve,neengalelaam
sorpananth thaano?-pala thottru mayakkangalo?
karpathuve,ketpathuve,karuthuvathe,neenga lellaam
arpamaayaikalo?-ummul aazhntha porulilaiyo?

Vaanagame,ilaveyile,marachserive,neengalelaam
kaanalin neero?-verung kaatchip pizhaithaano?
pona thellam kanavinaippor puthainthazhinthe ponathanaal
naanumor kanave?-intha nyaala mum poithaano?

Kaala mendre oru ninaivum kaatchiyendre pala ninaivum
kolamum poigalo?-angkuk kunangalum poigalo?
solaiyile maranga lellaam thondruvathor vidhaiyilendraal
solai poiyaamo?-ithaich sollodu serppaaro?

Kaanpavellaam maraiyumenrdaal marainthathellam kaanpamendro?
veenpadu poiyile-niththam vithithodarnth thidumo?
kanpathuve uruthikandom kaanpathallaal uruthillai
kaanpath sakthiyaam inthak kaatchi niththiyamaam

 
Top