பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

நின்னையே ரதி என்று/Ninnaye Radhi Yendru

பாடல் 1
நின்னயே ரதி என்று நினைகிறேனடி கண்ணம்மா!
தன்னையே சகி என்று சரணம் எய்தினேன் !... கண்ணம்மா!....(நின்னையே!)

பொன்னயே நிகர்த்த மேனி, நின்னையே நிகர்த்த சாயல்!..
பின்னையே,, நித்ய கன்னியே! கண்ணம்மா!..... (நின்னையே!)

மாறன் அம்புகள் என் மீது வாரி வாரி வீச நீ!
கண் பாராயோ! வந்து சேராயோ!... கண்ணம்மா! ...... (நின்னையே!)

யாவுமே சுகமினிகோர் ஈசனாம் எனக்கும் தோற்றம்!
மேவுமே!, இங்கு யாவுமே கண்ணம்மா..... (நின்னையே!)

Transliteration
Ninnaye radhi yendru ninaikirenadi kannamma!
Thannaiye sagi yendru saranam yeithinen!...
Kannamma!.......(Ninnaiye!)

ponnaiye nigartha meni, ninnaiye nigartha saayal!.......
Pinnaiye, nithiya kanniye! Kannamma!......(Ninnaiye!)

maaran ambugal yen meethu vaari vaari veesa nee!
kan paaraayo! vanthu seraayo!.....kannamma!.....(Ninnaiye!)

yaavume sugaminikoar eesanaam yenkkum thoatram!
mevume!, ingu yaavume kannamma.....(Ninnaiye!)

 
Top