பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

மனத்திற்குக் கட்டளை/Manaththirkuk Kattalai

பாடல் 1
பேயா யுழலுஞ் சிறுமனமே!
பேணா யென்சொல் இன் றுமுதல்
நீயா ஒன்றும் நாடாதே
நினது தலைவன் யானேகாண்;
தாயாம் சக்தி தாளினிலும்
தரும மெனயான் குறிப்பதிலும்
ஓயா தேநின் றுழைத்திடு வாய்
உரைத்தேன் அடங்கி உய்யுதியால்.

Transliteration
Peyaa yuzhalunj sirumaname!
penaa yensol indru mudhal
neeyaa ondrum naadaathe
ninathu thalaivan yaanekaan;
thaayaam sakthi thaalinilum
thruma menayaan kurippathilum
oyaa thenin truzhaiththidu vaai
uraththen adanki uiyuthiyaal

 
Top