பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

அசுரர்களின் பெயர்/Asurargalin Peyar

பாடல் 1
அச்சத்தை வேட்கைதனை அழித்து விட்டால்
அப்போது சாவுமங்கே அழிந்து போகும்;
மிச்சத்தைப் பின்சொல்வேன்,சினத்தை முன்னே
வென்றிடுவீர்,மேதினியில் மரண மில்லை;

துச்சமெனப் பிறர்பொருளைக் கருதலாலே,
சூழ்ந்ததெலாம் கடவுளெனச் சுருதி சொல்லும்
நிச்சயமாம் ஞானத்தை மறத்த லாலே,
நேர்வதே மானுடர்க்குச் சினத்தீ நெஞ்சில்.

Transliteration
Achaththai vetkaithanai azhiththu vittal
appothu saavumange azhinthu pogum
michathaip pinsol ven sinathai munne
vendriduveer methiniyil maranamillai

Thuchamenap pirarporulaik karuthalaale
soozhnthathelaam kadavulenach suruthi sollum
nichayamaagum nyaanathai maraththa laale
nervathe maanudarkkuch sinaththee nenjil

 
Top