பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

அன்பு செய்தல்/Anbu Seithal

பாடல் 1
இந்தப் புவிதனில் வாழு மரங்களும்
இன்ப நறுமலர்ப் பூஞ்செடிக் கூட்டமும்
அந்த மரங்களைச் சூழ்ந்த கொடிகளும்
ஔடத மூலிகை பூண்டுபுல் யாவையும்
எந்தத் தொழில் செய்து வாழ்வன வோ?

வேறு


மானுடர் உழாவிடினும் வித்து நடாவிடினும்
வரம்புகட்டாவிடினும் அன்றிநீர் பாய்ச்சாவிடினும்
வானுலகு நீர்தருமேல் மண்மீது மரங்கள்
வகைவகையா நெற்கள்புற்கள் மலிந்திருக்கு மன்றோ?
யானெ தற்கும் அஞ்சுகிலேன்,மானுடரே,நீவிர்
என்மதத்தைக் கைக்கொண்மின்,பாடுபடல் வேண்டா;

ஊனுடலை வருத்தாதீர்; உணவியற்கை கொடுக்கும்;
உங்களுக்குத் தொழிலிங்கே அன்பு செய்தல் கண்டீர்!

Transliteration
Inthap puvithanil vaazhu marangalum
inba narumalarp poonjedik koottamum
antha marangalaich choozhntha kodigalum
awdatha mooligai poondupul yaavaiyum
yenthath thozhil seithu vaazhvana vo?

veru

Maanudar uzhaavidinum viththu nadaavidinum
varambukattaavidinum antrineer paaichaavidinum
vaanulagu neertharumel manmeethu marangal
vagaivagaiyaa nerkalpurkal malinthirukkum mantro?
yaane tharkum anjukilen maanudare neevir
yenmathathaik kaikkonmin paadupadal vendaa;

Oonudalai varuththaatheer unaviyarkai kodukkum
ungalukkuth thozhilinge anbu seithal kandeer!

 
Top