ஒளவையார் அருளிச்செய்த ஆத்திசூடி

ஆத்திச்சூடி/Aathichudi

உயிர்மெய் வருக்கம்/Uyirmei Varukkam

கண்டொன்று சொல்லேல்

14  கண்டொன்று சொல்லேல்

விளக்கம்
கண்ணாற் கண்டதற்கு மாறாகப்(பொய் சாட்சி) சொல்லாதே.

Transliteration
kandondru sollel

English Translation
Don't exaggerate what you saw.

ஙப் போல் வளை

15  ஙப் போல் வளை

விளக்கம்
ங' என்னும் எழுத்தானது எப்படி தான் பயன்னுள்ளதாக இருந்து தன் வருக்க எழுதுக்களை தழுவுகிறதோ அது போல நாமும் நம்மைச் சார்ந்தவர்களால் என்ன பயன் என்று பாராமல் அவர்களை காக்க வேண்டும்."ங" என்னும் எழுத்தை கூர்ந்து நோக்கினால், ஒருவர் வளைந்து வணக்கம் சொல்வது போல் உள்ளது விளங்கும். அதைப்போல பணிவாக பெரியவர் முன் வளைய வேண்டும் என்று ஔவை உரைத்ததாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

Transliteration
nga pol valai

English Translation
Bend to befriend.

சனி நீராடு

16  சனி நீராடு

விளக்கம்
சனி(குளிர்ந்த) நீராடு.

Transliteration
Sani Neeradu

English Translation
Shower regularly.

ஞயம்பட உரை

17  ஞயம்பட உரை

விளக்கம்
கேட்பவருக்கு இன்பம் உண்டாகும் படி இனிமையாகப் பேசு.

Transliteration
Gnyampada Urai

English Translation
Sweeten your speech.

இடம்பட வீடு எடேல்

18  இடம்பட வீடு எடேல்

விளக்கம்
உன் தேவைக்கு மேல் வீட்டை பெரிதாக கட்டாதே.

Transliteration
Idampada Veedu Edel

English Translation
Judiciously space your home.

இணக்கம் அறிந்து இணங்கு

19  இணக்கம் அறிந்து இணங்கு

விளக்கம்
ஒருவரிடம் நட்பு கொள்ளும் முன்,அவர் நல்ல குணங்களும்,நல்ல செய்கைகளும் கொண்டவரா எனத் தெரிந்த பிறகு அவருடன் நட்பு கொள்ளவும்.

Transliteration
Inakkam Arinthu Inangu

English Translation
Befriend the best.

தந்தை தாய்ப் பேண்

20  தந்தை தாய்ப் பேண்

விளக்கம்
உன் தந்தையையும் தாயையும் அவர்களுடைய முதுமைக் காலம் வரை அன்புடன் காப்பாற்று.

Transliteration
Thanthai Thaai Paen

English Translation
Protect your parents.

நன்றி மறவேல்

21  நன்றி மறவேல்

விளக்கம்
ஒருவர் உனக்கு செய்த உதவியை ஒரு போதும் மறவாதே.

Transliteration
Nandri Maravel

English Translation
Don't forget gratitude.

பருவத்தே பயிர் செய்

22  பருவத்தே பயிர் செய்

விளக்கம்
எச்செயலையும் அதற்குரிய காலத்திலேயே செய்ய வேண்டும்.

Transliteration
Paruvathe Payir Sei

English Translation
Husbandry has its season.

மண் பறித்து உண்ணேல்

23  மண் பறித்து உண்ணேல்

விளக்கம்
பிறர் நிலத்தை திருடி அதன் மூலம் வாழாதே (அல்லது)நீதி மன்றத்தில் இருந்து கொண்டே லஞ்சம் வாங்கிக்கொண்டு தீர்ப்பு வழங்காதே (என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்)

Transliteration
Man Parithu Unnel

English Translation
Don't land-grab.

இயல்பு அலாதன செய்யேல்

24  இயல்பு அலாதன செய்யேல்

விளக்கம்
நல்லொழுக்கத்துக்கு மாறான செயல்களைச் செய்யாதே.

Transliteration
Iyalbu Alathana Seyyel.

English Translation
Desist demeaning deeds.

அரவம் ஆட்டேல்

25  அரவம் ஆட்டேல்

விளக்கம்
பாம்புகளை பிடித்து விளையாடாதே.

Transliteration
Aravam Aattel

English Translation
Don't play with snakes.

இலவம் பஞ்சில் துயில்

26  இலவம் பஞ்சில் துயில்

விளக்கம்
இலவம் பஞ்சு' எனும் ஒரு வகை பஞ்சினால் செய்யப்பட்ட படுக்கையிலே உறங்கு

Transliteration
Ilavam Panjil Thuyil

English Translation
Cotton bed better for comfort.

வஞ்சகம் பேசேல்

27  வஞ்சகம் பேசேல்

விளக்கம்
கபடச்(உண்மைக்கு புறம்பான,கவர்ச்சிகரமான) சொற்களை பேசாதே

Transliteration
Vanjagam Pesel

English Translation
Don't wile.

அழகு அலாதன செய்யேல்

28  அழகு அலாதன செய்யேல்

விளக்கம்
இழிவான செயல்களை செய்யாதே

Transliteration
Azhagu Alaathana Seyyel

English Translation
Detest the disorderly.

இளமையில் கல்

29  இளமையில் கல்

விளக்கம்
இளமை பருவத்தில் இருந்தே கற்கவேண்டியவைகளை (இலக்கணத்தையும், கணிதத்தையும்) தவறாமல் கற்றுக்கொள்.

Transliteration
Ilamaiyil Kal

English Translation
Learn when young.

அறனை மறவேல்

30  அறனை மறவேல்

விளக்கம்
தருமத்தை எப்போதும் மறவாமல் செய்

Transliteration
Aranai Maravel

English Translation
Cherish charity.

அனந்தல் ஆடேல்

31  அனந்தல் ஆடேல்

விளக்கம்
மிகுதியாக தூங்காதே

Transliteration
Ananthal Aadel

English Translation
Over sleeping is obnoxious.

 
Top